TT (Mã TS) Tên Chương trình đào tạo Họ và tên Email Điện thoại
01 (BF1) Kỹ thuật Sinh học PGS. Nguyễn Lan Hương huong.nguyenlan@hust.edu.vn 0903247172
02 (BF2) Kỹ thuật Thực phẩm TS. Nguyễn Thị Hạnh hanh.nguyenthi@hust.edu.vn 0985899457
03 (BF-E12) Kỹ thuật thực phẩm (CT tiên tiến) PGS. Vũ Thu Trang trang.vuthu@hust.edu.vn 0934668283
04 (BF-E19) Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) PGS. Phạm Tuấn Anh anh.phamtuan1@hust.edu.vn 0918674681
05 (CH1) Kỹ thuật Hóa học PGS. Phan Thị Tố Nga nga.phanthito@hust.edu.vn 0394669315
06 (CH2) Hóa học PGS. Trần Thị Minh minh.tranthi@hust.edu.vn 0988557877
07 (MS5) Kỹ thuật in TS. Dương Hồng Quyên quyen.duonghong@hust.edu.vn 0982951981
08 (CH-E11) Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) TS. Đào Huy Toàn toan.daohuy@hust.edu.vn 0915898902
09 (ED2) Công nghệ giáo dục  TS. Nguyễn Thị Huyền huyen.nguyenthi2@hust.edu.vn 0964598604
10 (ED3) Quản lý giáo dục TS. Nguyễn Thị Duyên duyen.nguyenthi@hust.edu.vn 0975659878
11 (EE1) Kỹ thuật điện TS. Nguyễn Nga Việt  viet.nguyennga@hust.edu.vn 0333439321
12 (EE2) Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa PGS.TS. Vũ Hoàng Phương phuong.vuhoang@hust.edu.vn 0989258854
13 (EE-E8) Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (CT tiên tiến) TS. Nguyễn Thanh Hường huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn 0904466684
14 (EE-E18) Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) TS. Nguyễn Đức Tuyên  tuyen.nguyenduc@hust.edu.vn 0986509059
15 (EE-EP) Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt Pháp PFIEV) TS. Nguyễn Thanh Hường huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn 0904466684
16 (ET1) Kỹ thuật Điện tử Viễn thông PGS.TS. Nguyễn Đức Minh minh.nguyenduc1@hust.edu.vn 0963122389
17 (ET2) Kỹ thuật Y sinh TS. Nguyễn Thái Hà
PGS.TS. Nguyễn Lan Hương
ha.nguyenthai@hust.edu.vn
huong.nguyenlan@hust.edu.vn
0904277585
0903247172
18 (ET-E4) Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (CT tiên tiến) TS. Phùng Thị Kiều Hà ha.phungthikieu@hust.edu.vn 0918343623
19 (ET-E5) Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) TS. Nguyễn Thái Hà ha.nguyenthai@hust.edu.vn 0904277585
20 (ET-E9) Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan loan.phamnguyenthanh@hust.edu.vn 0983205761
21 (ET-E16) Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) PGS. Trần Thị Thanh Hải hai.tranthithanh1@hust.edu.vn 0976560526
22 (ET-LUH) Điện tử Viễn thông ĐH Leibniz Hannover (Đức) TS. Nguyễn Tiến Hoà hoa.nguyentien@hust.edu.vn 0934516862 
23 (EM1) Quản lý năng lượng  TS. Nguyễn Hoàng Lan lan.nguyenhoang@hust.edu.vn 0905169617
24 (EM2) Quản lý công nghiệp  TS. Dương Mạnh Cường cuong.duongmanh@hust.edu.vn   0912010566
25 (EM3) Quản trị kinh doanh PGS. Phạm Thị Kim Ngọc ngoc.phamthikim@hust.edu.vn 0903217533
26 (EM4) Kế toán TS. Thái Minh Hạnh hanh.thaiminh@hust.edu.vn 0912313731
27 (EM5) Tài chính - Ngân hàng TS. Nguyễn Thúc Hương Giang giang.nguyenthuchuong@hust.edu.vn 0983837780
28 (EM-E13) Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) TS. Hà Thị Thư Trang trang.hathithu@hust.edu.vn 0988456780
29 (EM-E14) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) TS. Trần Thị Hương huong.tranthi@hust.edu.vn 0975541238
30 (EV1) Kỹ thuật Môi trường  PGS. Đỗ Khắc Uẩn uan.dokhac@hust.edu.vn 0975867976
31 (EV2) Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS. Trần Thanh Chi chi.tranthanh@hust.edu.vn 0973761680
32 (FL1) Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ ThS. Lê Hoàng Linh linh.lehoang@hust.edu.vn 02438692201
33 (FL2) Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế ThS. Lê Hoàng Linh linh.lehoang@hust.edu.vn 02438692201
34 (HE1) Kỹ thuật Nhiệt TS. Trịnh Quốc Dũng dung.trinhquoc@hust.edu.vn  02438696165
35 (IT1) CNTT: Khoa học Máy tính TS. Phạm Đăng Hải haipd@soict.hust.edu.vn 02438692463
36 (IT2) CNTT: Kỹ thuật máy tính PGS. Nguyễn Linh Giang giangnl@soict.hust.edu.vn 02438692463
37 (IT-E6) Công nghệ thông tin (Việt Nhật) (CT tiên tiến) TS. Đinh Thị Hà Ly lydth@soict.hust.edu.vn 02438692463
38 (IT-E7) Công nghệ thông tin (Global ICT)  (CT tiên tiến) PGS. Trương Thị Diệu Linh linhtd@soict.hust.edu.vn 02438692463
39 (IT-E10) Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo - DS&AI (CT tiên tiến) TS. Đặng Tuấn Linh linhdt@soict.hust.edu.vn 02438692463
40 (IT-E15) An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) PGS. Trần Quang Đức ductq@soict.hust.edu.vn 02438692463
41 (IT-EP) Công nghệ thông tin (Việt Pháp) (CT tiên tiến) TS. Vũ Thị Hương Giang giangvth@soict.hust.edu.vn 02438692463
42 (ME1) Kỹ thuật Cơ điện tử TS. Nguyễn Thành Hùng hung.nguyenthanh@hust.edu.vn 02438696165
43 (ME2) Kỹ thuật Cơ khí TS. Lê Đức Độ do.leduc@hust.edu.vn 02438696165
44 (ME-E1) Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) TS. Nguyễn Hải Sơn son.nguyenhai@hust.edu.vn 02438696165
45 (ME-LUH) Cơ điện tử ĐH Leibniz Hannover (Đức) TS. Nguyễn Hải Sơn son.nguyenhai@hust.edu.vn 02438696165
46 (ME-NUT) Cơ điện tử ĐH Nagaoka (Nhật Bản) TS. Nguyễn Hải Sơn son.nguyenhai@hust.edu.vn 02438696165
47 (ME-GU) Cơ khí Chế tạo máy ĐH Griffith (Úc) TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền huyen.nguyenthingoc@hust.edu.vn 02438696165
48 (MI1) Toán Tin TS. Nguyễn Cảnh Nam nam.nguyencanh@hust.edu.vn 02438682470
49 (MI2) Hệ thống thông tin quản lý TS. Nguyễn Cảnh Nam nam.nguyencanh@hust.edu.vn 02438682470
50 (MS1) Kỹ thuật Vật liệu TS. Đặng Thị Hồng Huế hue.dangthihong@hust.edu.vn 0915268088
51 (MS2) Chương trình Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ Nano TS. Tô Thanh Loan loan.tothanh@hust.edu.vn 0968963815
52 (MS3) Công nghệ vật liệu polyme và compozit TS. Vũ Minh Đức duc.vuminh@hust.edu.vn 0945467576
53 (MS-E3) Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) PGS. Đặng Quốc Khánh khanh.dangquoc@hust.edu.vn 0913542329
54 (PH1) Vật lý kỹ thuật PGS. Nguyễn Công Tú tu.nguyencong@hust.edu.vn 0985450355
55 (PH2) Kỹ thuật hạt nhân TS. Nguyễn Tất Thắng thang.nguyentat@hust.edu.vn 0966036278
56 (PH3) Vật lý Y khoa TS. Nguyễn Tất Thắng thang.nguyentat@hust.edu.vn 0966036278
57 (TE1) Kỹ thuật Ô tô PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc phuc.damhoang@hust.edu.vn 02438696165
58 (TE2) Kỹ thuật Cơ khí động lực PGS. TS. Trần Xuân Bộ bo.tranxuan@hust.edu.vn 02438696165
59 (TE3) Kỹ thuật Hàng không PGS. Hoàng Thị Kim Dung dung.hoangthikim@hust.edu.vn 02438696165
60 (TE-E2) Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) Nguyễn Thế Lương luong.nguyenthe@hust.edu.vn 02438696165
61 (TE EP) Cơ khí hàng không (CT Việt Pháp PFIEV) PGS. Hoàng Thị Kim Dung dung.hoangthikim@hust.edu.vn 02438696165
62 (TX1) Công nghệ Dệt May TS. Đào Anh Tuấn tuan.daoanh@hust.edu.vn 0979200780
63 (TROY-BA) Quản trị kinh doanh ĐH Troy (Hoa Kỳ) TS. Nguyễn Thanh Hương huong.nguyenthanh4@hust.edu.vn 0398698689
64 (TROY-IT) Khoa học máy tính ĐH Troy (Hoa Kỳ) TS. Nguyễn Cảnh Nam nam.nguyencanh@hust.edu.vn 02438692463