TĐT:  Chương trình đào tạo

TT

Chương trình đào tạo

Ngành bậc Thạc sĩ

Nội dung CTĐT

Ghi chú

1

 Khoa học máy tính

 Khoa học máy tính

Chi tiết

 

2

 Kỹ thuật máy tính

 Kỹ thuật máy tính

Chi tiết

 

3

 Khoa học dữ liệu (Elitech)

 Khoa học máy tính

Chi tiết

 

4

Công nghệ thông tin (Thạc sĩ kỹ thuật)

Công nghệ thông tin

Chi tiết

 

5

 Quản lý kỹ thuật công nghệ

 Quản lý công nghiệp

 Chi tiết

 

6

Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật điện tử

Chi tiết

 

7

Kỹ thuật Điện tử (Elitech)

Kỹ thuật điện tử

Chi tiết

 

8

Kỹ thuật Viễn thông

Kỹ thuật Viễn thông

Chi tiết

 

9

Kỹ thuật Viễn thông (Elitech)

Kỹ thuật Viễn thông

 Chi tiết

 

10

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật y sinh

Chi tiết

 

11

Kỹ thuật y sinh (Elitech)

Kỹ thuật y sinh

Chi tiết

 

12

Toán tin

Toán tin

Chi tiết

 

13

Kỹ thuật Hạt nhân

Kỹ thuật Hạt nhân

 Chi tiết

 

14

Vật lý kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

Chi tiết

 

15

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

 

 

16

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

 Chi tiết

 

17

Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Ứng dụng)

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

 

18

Quản trị kinh doanh (KH)

Quản trị kinh doanh (KH)

Chi tiết

 

19

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

Chi tiết

 

20

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Chi tiết

 

21

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

 

22

Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật Môi trường

Chi tiết

 

23

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết

 

24

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

Chi tiết

 

25

Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (Elitech)

Kỹ thuật Điện

 

 

26

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

Chi tiết

 

27

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa (Elitech)

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

Chi tiết

 

28

Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Khoa học vật liệu

Chi tiết

 

29

Công nghệ dệt may

Công nghệ dệt, may

Chi tiết

 

30

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt

 Chi tiết

 

31

Sư phạm kỹ thuật

Sư phạm kỹ thuật (áp dụng từ 2023B)

Lý luận và phương pháp dạy học

Lý luận và phương pháp dạy học (áp dụng từ 2023B)

 Chi tiết

Chi tiết

 

32

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Chi tiết

 

33

Kỹ thuật Hàng không

Kỹ thuật cơ khí động lực

Chi tiết

 

34

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

Chi tiết

 

35

Kỹ thuật ô tô (Elitech)

Kỹ thuật ô tô

Chi tiết

 

36

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Chi tiết

 

37

Kỹ thuật Cơ Điện tử

Kỹ thuật Cơ Điện tử

Chi tiết

 

38

Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)

Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)

Chi tiết

 

39

Kỹ thuật Hóa học

Kỹ thuật Hóa học

Chi tiết

 

40

Hóa học

Hóa học

Chi tiết

 

41

Kỹ thuật in

Kỹ thuật Hóa học

Chi tiết

 

42

Khoa học và Công nghệ nano

Vật lý kỹ thuật

Chi tiết

 

43

Khoa học Vật liệu (Vật liệu Điện tử)

Khoa học Vật liệu

 

 

44

Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác

Khoa học máy tính

Chi tiết