Kế hoạch tổ chức Xét tuyển tài năng năm 2024

20-04-2024

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh năm 2024, căn cứ quy định về xét tuyển tài năng đã ban hành, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch xét tuyển tài năng năm 2024 như sau:

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển tài năng 2024

16-04-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển tài năng 2024

Quy định xét tuyển tài năng năm 2024

10-03-2024

Ngày 10/3/2024, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố quy định về phương thức xét tuyển tài năng đối với tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2024

Hướng dẫn đăng ký XTTN 2024 - Bước 5: Xét tuyển tài năng

01-01-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển tài năng 2024 - Xét tuyển tài năng

Hướng dẫn đăng ký XTTN 2024 - Bước 6: Thanh toán lệ phí

01-01-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển tài năng 2024 - Thanh toán lệ phí

Hướng dẫn đăng ký XTTN 2024 - Bước 4: Xác thực chứng chỉ Ngoại ngữ

01-01-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển tài năng 2024 - Xác thực chứng chỉ ngoại ngữ

Hướng dẫn đăng ký XTTN 2024 - Bước 3: Kê khai kết quả học tập

01-01-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển tài năng 2024 - Kê khai kết quả học tập

Hướng dẫn đăng ký XTTN 2024 - Bước 1+2: Đăng ký tài khoản và Tạo hồ sơ

01-01-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển tài năng 2024 - Đăng ký tài khoản

Ngưỡng yêu cầu đối với phương thức Xét tuyển tài năng năm 2023

14-06-2023

Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng thông báo ngưỡng yêu cầu đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023 theo phương thức Xét tuyển tài năng.