Sau 06 lần tổ chức lọc ảo từ ngày 10/9 đến 11h00 ngày 15/9 đối với tất cả các phương thức xét tuyển, hôm nay, nhóm xét tuyển miền Bắc gồm 58 trường ĐH, Cao đẳng, Học viện đã cùng họp và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022.

Để tra cứu kết quả xét tuyển vào nhóm xét tuyển miền Bắc, thí sinh truy cập vào trang web: http://kqmb.hust.edu.vn/

Thí sinh trúng tuyển ĐHBK Hà Nội xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục-Đào tạo từ ngày 16-23/9/2022, đồng thời kê khai thông tin sinh viên trực tuyến tại hệ thống http://nhaphoc.hust.edu.vn từ ngày 16-27/9/2022 và tiến hành nhập học trực tiếp tại ĐHBK Hà Nội từ ngày 27-28/9/2022.

Thủ tục hướng dẫn nhập học sẽ được hướng dẫn từ ngày mai 16/9/2022.

Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển vào 60 ngành/chương trình đào tạo của ĐHBK Hà Nội năm 2022:


IFramehttps://drive.google.com/file/d/1X1SjrBmjgWzy3PhdiHZQBq_YAOjfoqL9/preview