Học phí Đại học 2021

07-09-2021

Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021

Quy định mức học phí các khóa Đại học chính qui và Sau đại học năm học 2021-2022

27-10-2020

Thông báo mức học phí các khóa Đại học chính quy và Sau đại học năm 2021-2022

Mức học phí năm học 2020 - 2021 của trường ĐHBK Hà Nội

13-02-2020

Trường ĐHBK Hà Nội vừa công bố mức học phí áp dụng cho sinh viên khóa mới (K65) năm học 2020 - 2021. Theo đó, trong năm học tới đây, các chương trình đào tạo chuẩn sẽ có mức học phí trong khoảng 17 - 25 triệu đồng, học phí các chương trình tiên tiến bằng 1,3 - 1,5 lần chương trình chuẩn cùng ngành, các chương trình đào tạo quốc tế có mức học phí từ 25 đến 30 triệu đồng/học kỳ tùy theo từng chương trình.

Học phí các chương trình đào tạo 2023

26-09-2019

Học phí chương trình đại học chuẩn: Từ 17 - 22 triệu đồng/năm học; Chương trình EliTECH - Tiên tiến: Tương đương 1,3 - 1,5 lần học phí chương trình đại học chuẩn cùng ngành. Riêng Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế (FL2) và Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) học phí gấp 2 chương trình chuẩn. Học phí chương trình Đào tạo quốc tế: Từ 25 - 30 triệu đồng/học kỳ.

Học phí Sau đại học

25-09-2019

Học phí Sau đại học

Học phí Đại học 2020

25-09-2019

Học phí Đại học