Quy đổi điểm tiếng Anh

  • 124 câu hỏi
  • 73 đã trả lời
  • 51 câu hỏi mới
184756 lượt xem

Lê Giang

- 7 tháng trước

Quy đổi điểm tiếng anh

Chào em,

Em xem rõ tại mục V tại link này đã ghi rõ: https://sv-ctt.hust.edu.vn/#/nhap-hoc/thong-tin/60/lich-kiem-tra-tieng-anh-dau-khoa

Nếu em đã có tên trong danh sách xác thực quy đổi rồi thì sẽ không cần nộp bản cứng trước ngày 25/8

Lê Giang

Trả lời lúc 15:07 24/08/2023

Lê Giang

- 10 tháng trước

Đăng kí quy đổi điểm Tiếng Anh

Chào em,

Em LƯU Ý RẰNG có 2 quyền lợi từ IELTS.

Quyền lợi 1: Quy đổi điểm của ĐHBKHN

Em phải kê khai trên website xttn.hust.edu.vn thì nhà trường mới biết để quy đổi điểm cho em. Em đăng ký và thanh toán lệ phí xác thực 50 nghìn đồng sau đó là được. Nhà trường sẽ gửi thông tin quy đổi điểm của em lên trang đăng ký của Bộ sau khi xác minh thành công với bên IIG.

Quyền lợi 2: Từ Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt IELTS từ 4.0 trở lên được miễn thi môn Anh Văn trong thi TN THPT (Em cần kê khai trên phiếu đăng ký nguyện vọng gửi lên Bộ GD&ĐT

2 quyền lợi này được ghi nhận ở 2 kênh thông tin khác nhau, độc lập nhau do đó EM PHẢI KÊ KHAI ĐỦ HẾT Ở CẢ 2 KÊNH THÔNG TIN!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:10 25/05/2023

Lê Giang

- 10 tháng trước

Đăng kí quy đổi điểm Tiếng Anh

Chào em,

Em LƯU Ý RẰNG có 2 quyền lợi từ IELTS.

Quyền lợi 1: Quy đổi điểm của ĐHBKHN

Em phải kê khai trên website xttn.hust.edu.vn thì nhà trường mới biết để quy đổi điểm cho em. Em đăng ký và thanh toán lệ phí xác thực 50 nghìn đồng sau đó là được. Nhà trường sẽ gửi thông tin quy đổi điểm của em lên trang đăng ký của Bộ sau khi xác minh thành công với bên IIG.

Quyền lợi 2: Từ Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt IELTS từ 4.0 trở lên được miễn thi môn Anh Văn trong thi TN THPT (Em cần kê khai trên phiếu đăng ký nguyện vọng gửi lên Bộ GD&ĐT

2 quyền lợi này được ghi nhận ở 2 kênh thông tin khác nhau, độc lập nhau do đó EM PHẢI KÊ KHAI ĐỦ HẾT Ở CẢ 2 KÊNH THÔNG TIN!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:10 25/05/2023

Lê Giang

- 11 tháng trước

quy đổi điểm TOEIC 4 kỹ năng

Chào em,

Về lịch thi TOEIC 4 kỹ năng, em hãy liên hệ tới Trung tâm CLA nhé

https://cla.hust.edu.vn/

Lê Giang

Trả lời lúc 21:55 25/09/2022

Lê Giang

- 11 tháng trước

quy đổi điểm TOEIC 4 kỹ năng

Chào em,

Về lịch thi TOEIC 4 kỹ năng, em hãy liên hệ tới Trung tâm CLA nhé

https://cla.hust.edu.vn/

Lê Giang

Trả lời lúc 21:55 25/09/2022

Lê Giang

- 11 tháng trước

Quy đổi điểm Tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 13:56 25/04/2023

Lê Giang

- 11 tháng trước

Quy đổi điểm Tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 13:56 25/04/2023

Lê Giang

- 11 tháng trước

trường mình có nhận quy đổi bằng VSTEP không ạ?

Chào em,

Hiện vẫn chưa áp dụng cho quy đổi điểm VSTEP. Em hãy tham khảo bảng đối sánh tương đương này để biết những chứng chỉ ngoại ngữ nào được áp dụng.

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-quy-doi-diem-chung-chi-ngoai-ngu-nam-2023

Lê Giang

Trả lời lúc 13:44 25/04/2023

Lê Giang

- 11 tháng trước

trường mình có nhận quy đổi bằng VSTEP không ạ?

Chào em,

Hiện vẫn chưa áp dụng cho quy đổi điểm VSTEP. Em hãy tham khảo bảng đối sánh tương đương này để biết những chứng chỉ ngoại ngữ nào được áp dụng.

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-quy-doi-diem-chung-chi-ngoai-ngu-nam-2023

Lê Giang

Trả lời lúc 13:44 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Trường có chấp nhận quy đổi TOEIC 2 kỹ năng, hoặc PTE không ạ?

Chào em,

Em hãy nhìn bảng đối sánh tương đương chứng chỉ ngoại ngữ, có chứng chỉ loại nào được đối sánh thì loại đó được chấp nhận quy đổi. Như vậy cho phép cả PTE (Toeic 2 kỹ năng không được chấp nhận, phải đủ 4 kỹ năng như quy định).

Các chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận quy đổi gồm:

  • IELTS
  • TOEFL (iBT và ITP)
  • Cambridge English scale
  • PTE Academic
  • TOEIC (loại 4 kỹ năng)
  • APITS 
  • CERF

Lê Giang

Trả lời lúc 12:03 21/04/2023