Quy đổi điểm tiếng Anh

  • 124 câu hỏi
  • 73 đã trả lời
  • 51 câu hỏi mới
184750 lượt xem

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm quy đổi IELTS

Chào em,

Đúng rồi em. Em vẫn đi thi hoặc được miễn thi tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau này, em thi được điểm thấp hay cao hơn điểm quy đổi, thì tùy ý em lựa chọn quy đổi hay không quy đổi là quyền lợi của em.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:06 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm quy đổi IELTS

Chào em,

Đúng rồi em. Em vẫn đi thi hoặc được miễn thi tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau này, em thi được điểm thấp hay cao hơn điểm quy đổi, thì tùy ý em lựa chọn quy đổi hay không quy đổi là quyền lợi của em.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:06 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

quy đổi ielts

Chào em,

Chưa rõ em nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 18:58 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

quy đổi ielts

Chào em,

Chưa rõ em nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 18:58 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

quy đổi điểm ielts

Chào em,

Trường hợp của em, hãy gửi mail tới tuyensinh@hust.edu.vn, nội dung là số ID (CMND của em) và mật khẩu đăng nhập, số điện thoại liên lạc lại, ảnh chụp tin nhắn điện thoại bị trừ tiền (thể hiện rõ ngày giờ, mã giao dịch...). Và em không cần phải thanh toán thêm, mọi thủ tục của em xem như đã hoàn tất. Bộ phận tuyển sinh sẽ kiểm tra và xử lý thủ công sau ngày 31/5 với những trường hợp như trên.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:47 26/12/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

quy đổi điểm ielts

Chào em,

Trường hợp của em, hãy gửi mail tới tuyensinh@hust.edu.vn, nội dung là số ID (CMND của em) và mật khẩu đăng nhập, số điện thoại liên lạc lại, ảnh chụp tin nhắn điện thoại bị trừ tiền (thể hiện rõ ngày giờ, mã giao dịch...). Và em không cần phải thanh toán thêm, mọi thủ tục của em xem như đã hoàn tất. Bộ phận tuyển sinh sẽ kiểm tra và xử lý thủ công sau ngày 31/5 với những trường hợp như trên.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:47 26/12/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi tiếng Anh

1. Đúng vậy. Em sẽ có 2 điểm tiếng Anh. 

Tuy nhiên, nhà trường sẽ KHÔNG TỰ LẤY ĐIỂM TIẾNG ANH CAO HƠN mà em phải tự lên website của nhà trường chọn QUY ĐỔI thì mới tính thành điểm quy đổi cho em.

Hiện mới đang trong thời gian Xác thực chứng chỉ của các thí sinh, chứ chưa đến thời gian chọn quy đổi. Vì vẫn có những bạn quy đổi chưa đạt điểm tối đa (Ví dụ: IELTS 5.0 quy đổi mới chỉ sang 8,5 điểm tiếng Anh, nên các bạn này vẫn có thể thi TN THPT để chọn điểm tiếng Anh cao hơn)

2/ Bài đánh giá tư duy BK3 là bài thi tiếng Anh riêng. Nhà trường đã cho phép em sử dụng chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên để xét vào các ngành sử dụng tổ hợp BK3 (tuy nhiên đã kết thúc nhận từ 18/4). Nên hiện tại em vẫn phải thi BK3 cho dù có chứng chỉ IELTS đạt điều kiện.

Lê Giang

Trả lời lúc 18:48 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi tiếng Anh

1. Đúng vậy. Em sẽ có 2 điểm tiếng Anh. 

Tuy nhiên, nhà trường sẽ KHÔNG TỰ LẤY ĐIỂM TIẾNG ANH CAO HƠN mà em phải tự lên website của nhà trường chọn QUY ĐỔI thì mới tính thành điểm quy đổi cho em.

Hiện mới đang trong thời gian Xác thực chứng chỉ của các thí sinh, chứ chưa đến thời gian chọn quy đổi. Vì vẫn có những bạn quy đổi chưa đạt điểm tối đa (Ví dụ: IELTS 5.0 quy đổi mới chỉ sang 8,5 điểm tiếng Anh, nên các bạn này vẫn có thể thi TN THPT để chọn điểm tiếng Anh cao hơn)

2/ Bài đánh giá tư duy BK3 là bài thi tiếng Anh riêng. Nhà trường đã cho phép em sử dụng chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên để xét vào các ngành sử dụng tổ hợp BK3 (tuy nhiên đã kết thúc nhận từ 18/4). Nên hiện tại em vẫn phải thi BK3 cho dù có chứng chỉ IELTS đạt điều kiện.

Lê Giang

Trả lời lúc 18:48 26/09/2021