Quy đổi điểm tiếng Anh

  • 124 câu hỏi
  • 73 đã trả lời
  • 51 câu hỏi mới
213067 lượt xem

Lê Giang

- 10 tháng trước

Quy đổi điểm tiếng anh

Chào em,

Em xem rõ tại mục V tại link này đã ghi rõ: https://sv-ctt.hust.edu.vn/#/nhap-hoc/thong-tin/60/lich-kiem-tra-tieng-anh-dau-khoa

Nếu em đã có tên trong danh sách xác thực quy đổi rồi thì sẽ không cần nộp bản cứng trước ngày 25/8

Lê Giang

Trả lời lúc 15:07 24/08/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Đăng kí quy đổi điểm Tiếng Anh

Chào em,

Em LƯU Ý RẰNG có 2 quyền lợi từ IELTS.

Quyền lợi 1: Quy đổi điểm của ĐHBKHN

Em phải kê khai trên website xttn.hust.edu.vn thì nhà trường mới biết để quy đổi điểm cho em. Em đăng ký và thanh toán lệ phí xác thực 50 nghìn đồng sau đó là được. Nhà trường sẽ gửi thông tin quy đổi điểm của em lên trang đăng ký của Bộ sau khi xác minh thành công với bên IIG.

Quyền lợi 2: Từ Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt IELTS từ 4.0 trở lên được miễn thi môn Anh Văn trong thi TN THPT (Em cần kê khai trên phiếu đăng ký nguyện vọng gửi lên Bộ GD&ĐT

2 quyền lợi này được ghi nhận ở 2 kênh thông tin khác nhau, độc lập nhau do đó EM PHẢI KÊ KHAI ĐỦ HẾT Ở CẢ 2 KÊNH THÔNG TIN!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:10 25/05/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Đăng kí quy đổi điểm Tiếng Anh

Chào em,

Em LƯU Ý RẰNG có 2 quyền lợi từ IELTS.

Quyền lợi 1: Quy đổi điểm của ĐHBKHN

Em phải kê khai trên website xttn.hust.edu.vn thì nhà trường mới biết để quy đổi điểm cho em. Em đăng ký và thanh toán lệ phí xác thực 50 nghìn đồng sau đó là được. Nhà trường sẽ gửi thông tin quy đổi điểm của em lên trang đăng ký của Bộ sau khi xác minh thành công với bên IIG.

Quyền lợi 2: Từ Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt IELTS từ 4.0 trở lên được miễn thi môn Anh Văn trong thi TN THPT (Em cần kê khai trên phiếu đăng ký nguyện vọng gửi lên Bộ GD&ĐT

2 quyền lợi này được ghi nhận ở 2 kênh thông tin khác nhau, độc lập nhau do đó EM PHẢI KÊ KHAI ĐỦ HẾT Ở CẢ 2 KÊNH THÔNG TIN!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:10 25/05/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

quy đổi điểm TOEIC 4 kỹ năng

Chào em,

Về lịch thi TOEIC 4 kỹ năng, em hãy liên hệ tới Trung tâm CLA nhé

https://cla.hust.edu.vn/

Lê Giang

Trả lời lúc 21:55 25/09/2022