Quy đổi điểm tiếng Anh

  • 124 câu hỏi
  • 73 đã trả lời
  • 51 câu hỏi mới
184754 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Chứng chỉ TOEFL ITP

Chào em,

Em vẫn dùng các chứng chỉ tương đương khác để quy đổi được, vẫn cho phép em tải lên TOEFL ITP để quy đổi mà.

Lê Giang

Trả lời lúc 13:58 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Chứng chỉ TOEFL ITP

Chào em,

Em vẫn dùng các chứng chỉ tương đương khác để quy đổi được, vẫn cho phép em tải lên TOEFL ITP để quy đổi mà.

Lê Giang

Trả lời lúc 13:58 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Chào em,

Mục này đang được cập nhật, em đợi chút nha

Lê Giang

Trả lời lúc 13:46 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Chào em,

Mục này đang được cập nhật, em đợi chút nha

Lê Giang

Trả lời lúc 13:46 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

quy đổi điểm IELTS

Chào em,

Hiện nhà trường có cung cấp thang quy đổi tương đương. Em tham khảo bài viết này:

https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi

Xem tại mục IV

Lê Giang

Trả lời lúc 19:39 21/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

quy đổi điểm IELTS

Chào em,

Hiện nhà trường có cung cấp thang quy đổi tương đương. Em tham khảo bài viết này:

https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi

Xem tại mục IV

Lê Giang

Trả lời lúc 19:39 21/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Xét tuyển đại học Bách Khoa 2022

Ngành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ năm nay lấy chỉ tiêu dự kiến là 150 chỉ tiêu em nhé

Việc quy đổi điểm môn Tiếng Anh bằng chứng chỉ IELTS là quyền lợi riêng của ĐHBKHN dành cho các bạn có chứng chỉ IELTS (và 1 số chứng chỉ tương đương). Theo đó, em chọn xét tuyển bằng tổ hợp có môn Tiếng Anh (Ví dụ: A01: Toán-Lý-Anh; D01: Toán-Văn-Anh;....) (hoặc thi tổ hợp thi tư duy K01: Toán-Đọc hiểu-Tiếng Anh) thì điểm môn Tiếng Anh sẽ được quy đổi.

IELTS 5.0 quy đổi thành 8,5 điểm

IELTS 5.5 quy đổi thành 9 điểm

IELTS 6.0 quy đổi thành 9,5 điểm

IELTS 6.5 trở lên quy đổi thành 10 điểm

Lê Giang

Trả lời lúc 18:12 21/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Xét tuyển đại học Bách Khoa 2022

Ngành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ năm nay lấy chỉ tiêu dự kiến là 150 chỉ tiêu em nhé

Việc quy đổi điểm môn Tiếng Anh bằng chứng chỉ IELTS là quyền lợi riêng của ĐHBKHN dành cho các bạn có chứng chỉ IELTS (và 1 số chứng chỉ tương đương). Theo đó, em chọn xét tuyển bằng tổ hợp có môn Tiếng Anh (Ví dụ: A01: Toán-Lý-Anh; D01: Toán-Văn-Anh;....) (hoặc thi tổ hợp thi tư duy K01: Toán-Đọc hiểu-Tiếng Anh) thì điểm môn Tiếng Anh sẽ được quy đổi.

IELTS 5.0 quy đổi thành 8,5 điểm

IELTS 5.5 quy đổi thành 9 điểm

IELTS 6.0 quy đổi thành 9,5 điểm

IELTS 6.5 trở lên quy đổi thành 10 điểm

Lê Giang

Trả lời lúc 18:12 21/09/2022