Đăng kí quy đổi điểm Tiếng Anh

Em muốn quy đổi điểm Tiếng Anh thì chỉ cần đăng kí trên trang xttn thôi hay phải đăng kí cả quy đổi điểm Tiếng Anh trên trang đăng kí của Bộ ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!