Quy đổi điểm tiếng Anh

  • 124 câu hỏi
  • 73 đã trả lời
  • 51 câu hỏi mới
214656 lượt xem

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi chứng chỉ APTIS

Chào em,

Em hãy ghi rõ vì hệ thống xét Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ là độc lập do ĐHBKHN phát triển và quản lý.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:55 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi chứng chỉ APTIS

Chào em,

Em hãy ghi rõ vì hệ thống xét Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ là độc lập do ĐHBKHN phát triển và quản lý.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:55 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Cho em hỏi về việc chọn điểm quy đổi và điểm thi THPT

Chào em,

Em chọn xác thực quy đổi điểm online, và em vẫn đăng ký thi tổ hợp có môn tiếng Anh. Sau này nếu em thi xong, hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ tự động lấy điểm cao hơn (giữa điểm quy đổi và điểm thi)

Lê Giang

Trả lời lúc 14:52 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Cho em hỏi về việc chọn điểm quy đổi và điểm thi THPT

Chào em,

Em chọn xác thực quy đổi điểm online, và em vẫn đăng ký thi tổ hợp có môn tiếng Anh. Sau này nếu em thi xong, hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ tự động lấy điểm cao hơn (giữa điểm quy đổi và điểm thi)

Lê Giang

Trả lời lúc 14:52 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi điểm IELTS

Chào em,

Quy đổi IELTS là quyền lợi riêng của ĐH Bách khoa Hà Nội, không liên quan đến việc em đăng ký thi tiếng Anh và đăng ký trên phiếu của Bộ

Nếu em đăng ký trên phiếu của Bộ để được miễn thi tiếng Anh tốt nghiệp thì đây lại là quyền lợi riêng cho các thí sinh từ phía Bộ GD&ĐT. Do đó, em vẫn phải thực hiện điền vào mục 15 để được miễn thi

Việc quy đổi IELTS thì sẽ quy đổi điểm môn tiếng Anh với mọi ngành xét tổ hợp có môn tiếng Anh như A01, D01... nên em chỉ cần thi 2 môn còn lại

Lê Giang

Trả lời lúc 14:46 27/12/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi điểm IELTS

Chào em,

Quy đổi IELTS là quyền lợi riêng của ĐH Bách khoa Hà Nội, không liên quan đến việc em đăng ký thi tiếng Anh và đăng ký trên phiếu của Bộ

Nếu em đăng ký trên phiếu của Bộ để được miễn thi tiếng Anh tốt nghiệp thì đây lại là quyền lợi riêng cho các thí sinh từ phía Bộ GD&ĐT. Do đó, em vẫn phải thực hiện điền vào mục 15 để được miễn thi

Việc quy đổi IELTS thì sẽ quy đổi điểm môn tiếng Anh với mọi ngành xét tổ hợp có môn tiếng Anh như A01, D01... nên em chỉ cần thi 2 môn còn lại

Lê Giang

Trả lời lúc 14:46 27/12/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quy đổi IELTS

Chưa có câu trả lời!