Quy đổi điểm tiếng Anh

 • 124 câu hỏi
 • 73 đã trả lời
 • 51 câu hỏi mới
205694 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

quy đổi điểm TOEIC 4 kỹ năng

Chào em,

Về lịch thi TOEIC 4 kỹ năng, em hãy liên hệ tới Trung tâm CLA nhé

https://cla.hust.edu.vn/

Lê Giang

Trả lời lúc 21:55 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi điểm Tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 13:56 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi điểm Tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 13:56 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

trường mình có nhận quy đổi bằng VSTEP không ạ?

Chào em,

Hiện vẫn chưa áp dụng cho quy đổi điểm VSTEP. Em hãy tham khảo bảng đối sánh tương đương này để biết những chứng chỉ ngoại ngữ nào được áp dụng.

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-quy-doi-diem-chung-chi-ngoai-ngu-nam-2023

Lê Giang

Trả lời lúc 13:44 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

trường mình có nhận quy đổi bằng VSTEP không ạ?

Chào em,

Hiện vẫn chưa áp dụng cho quy đổi điểm VSTEP. Em hãy tham khảo bảng đối sánh tương đương này để biết những chứng chỉ ngoại ngữ nào được áp dụng.

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-quy-doi-diem-chung-chi-ngoai-ngu-nam-2023

Lê Giang

Trả lời lúc 13:44 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Trường có chấp nhận quy đổi TOEIC 2 kỹ năng, hoặc PTE không ạ?

Chào em,

Em hãy nhìn bảng đối sánh tương đương chứng chỉ ngoại ngữ, có chứng chỉ loại nào được đối sánh thì loại đó được chấp nhận quy đổi. Như vậy cho phép cả PTE (Toeic 2 kỹ năng không được chấp nhận, phải đủ 4 kỹ năng như quy định).

Các chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận quy đổi gồm:

 • IELTS
 • TOEFL (iBT và ITP)
 • Cambridge English scale
 • PTE Academic
 • TOEIC (loại 4 kỹ năng)
 • APITS 
 • CERF

Lê Giang

Trả lời lúc 12:03 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Trường có chấp nhận quy đổi TOEIC 2 kỹ năng, hoặc PTE không ạ?

Chào em,

Em hãy nhìn bảng đối sánh tương đương chứng chỉ ngoại ngữ, có chứng chỉ loại nào được đối sánh thì loại đó được chấp nhận quy đổi. Như vậy cho phép cả PTE (Toeic 2 kỹ năng không được chấp nhận, phải đủ 4 kỹ năng như quy định).

Các chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận quy đổi gồm:

 • IELTS
 • TOEFL (iBT và ITP)
 • Cambridge English scale
 • PTE Academic
 • TOEIC (loại 4 kỹ năng)
 • APITS 
 • CERF

Lê Giang

Trả lời lúc 12:03 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi điểm tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 12:23 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi điểm tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 12:23 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Hạn quy đổi điểm IELTS

Chào em,

Thời gian nhận quy đổi điểm IELTS phải vào tầm tháng 6 trở đi em nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 13:12 26/09/2022