quy đổi điểm TOEIC 4 kỹ năng

Em chào thầy/cô ạ,

Như thầy cô đã biết Toeic 4 kỹ năng được chia thành 2 bài thi nghe đọc(LR), và nói viết (SW). Nhưng khi em tiến hành đổi điểm trên trang xttn.hust.edu.vn/ chỉ có một ô trống để điền kết quả thi. Vậy em nên điền kết quả bài thi LR, hay SW, hay là điền tổng số điểm của 2 bài ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!