Bài kiểm tra tư duy

  • 230 câu hỏi
  • 136 đã trả lời
  • 94 câu hỏi mới
329585 lượt xem

Xem video hướng dẫn đăng ký bài kiểm tra tư duy: https://youtu.be/3bveWhXcesM

Trước khi đăng ký bài kiểm tra tư duy, các em cần hoàn thành Bước 1 và Bước. Xem thêm tại đây: https://youtu.be/wqc97AxsOH4

Lê Giang

- 1 năm trước

Công bố điểm thi đgtd

Có cùng câu hỏi trên

longhoangle

Trả lời lúc 03:12 28/03/2024

Lê Giang

- 1 năm trước

Công bố điểm thi đgtd

Có cùng câu hỏi trên

longhoangle

Trả lời lúc 03:12 28/03/2024

Lê Giang

- 1 năm trước

Phổ điểm thi thử ĐGTD 9/4/2023

Chào em,

Tối nay sẽ có bài livestream hướng dẫn trên fanpage Tuyển sinh ĐHBKHN. Em theo dõi và đặt câu hỏi nhé: https://facebook.com/tsdhbk

Lê Giang

Trả lời lúc 13:24 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Phổ điểm thi thử ĐGTD 9/4/2023

Chào em,

Tối nay sẽ có bài livestream hướng dẫn trên fanpage Tuyển sinh ĐHBKHN. Em theo dõi và đặt câu hỏi nhé: https://facebook.com/tsdhbk

Lê Giang

Trả lời lúc 13:24 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Chọn địa điểm thi đánh giá tư duy

Chào em, 

Em sẽ được chọn địa điểm thi kỳ thi đánh giá tư duy kể từ ngày 20/4 tới đây nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:21 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Chọn địa điểm thi đánh giá tư duy

Chào em, 

Em sẽ được chọn địa điểm thi kỳ thi đánh giá tư duy kể từ ngày 20/4 tới đây nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:21 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Điểm thưởng cho hoạt động xã hội

Chào em,

Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội cấp trường trở lên sẽ được điểm thưởng. (Cấp trường là 1 điểm, cấp tỉnh/thành phố sẽ được nhiều hơn từ 2-5 điểm).

Cụ thể thang điểm năm nay có thay đổi hay không và tính như thế nào, em hãy đợi đề án tuyển sinh 2023 (dự kiến công bố vào cuối tháng 3/2023 hoặc đầu tháng 4/2023 nhé).

Lê Giang

Trả lời lúc 14:18 25/03/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Bài thi tư duy 2023 có phần thi tiếng Anh không?

Chào em,

Bài thi tư duy 2023 KHÔNG CÓ phần thi Tiếng Anh. Chuyên ngành FL1, FL2 dự định không dùng tổ hợp thi tư duy trong năm tuyển sinh 2023.

Do đó, nếu thí sinh chọn ngành (ngoài FL1, FL2) hoặc vào trường khác (thuộc nhóm trường chấp nhận điểm thi tư duy) thì mới phải thi Bài đánh giá tư duy.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:06 21/02/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Bài thi tư duy 2023 có phần thi tiếng Anh không?

Chào em,

Bài thi tư duy 2023 KHÔNG CÓ phần thi Tiếng Anh. Chuyên ngành FL1, FL2 dự định không dùng tổ hợp thi tư duy trong năm tuyển sinh 2023.

Do đó, nếu thí sinh chọn ngành (ngoài FL1, FL2) hoặc vào trường khác (thuộc nhóm trường chấp nhận điểm thi tư duy) thì mới phải thi Bài đánh giá tư duy.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:06 21/02/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

đăng kí thi đgnl 2023

Chào em,

Dự kiến từ tháng 2/2023 sẽ có lịch thời gian cụ thể hơn, em theo dõi fanpage https://www.facebook.com/tsdhbk

Hiện vẫn chưa chốt thời gian nên chưa thể thông tin tới em

Lê Giang

Trả lời lúc 16:12 30/12/2022