Quy đổi điểm Tiếng anh

Ở phần quy đổi điểm chứng chỉ IELTS của em khi em nhập điểm của em là 6.5 IELTS sao phần điểm quy đổi chỉ có 9.5 điểm thôi ạ. Theo như bảng quy đổi điểm chứng chỉ IELTS do trường cung cấp thì điểm bằng hoặc trên 6.5 được quy đổi thành 10 điểm Tiếng anh ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!