Quy đổi điểm tiếng anh

Em có đăng kí quy đổi điểm tài năng trên web của nhà trường , em cũng đã thanh toán lệ phí rồi thì em có phải lên trường để nộp bản cứng trước ngày 25/8 nữa không ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 7 tháng trước

Quy đổi điểm tiếng Anh