Quy đổi điểm tiếng Anh

  • 124 câu hỏi
  • 73 đã trả lời
  • 51 câu hỏi mới
184743 lượt xem

Lê Giang

- 2 năm trước

Hình thức xét tuyển sau khi quy đổi điểm ielts

Chào em,

Việc quy đổi là quy đổi. Sau khi quy đổi sau điểm IELTS thì sẽ tính điểm xét tuyển như công thức mà ban tuyển sinh đã công bố. Tiếp theo đó sẽ xét điểm từ cao xuống thấp.

Ví dụ: Thí sinh X được IELTS 6.5 được quy đổi thành 10. Bạn này được Toán 9, Lý 8. Bạn này xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điện (EE1): https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/ky-thuat-dien

Ngành EE1 xét theo tổ hợp A01 (Toán là Môn Chính).

Bước 1: Điểm xét tuyển của bạn X này là: 3/4 x (Toán x2 + Lý + Anh) + Điểm ưu tiên KV/ĐT = 3/4 x (9x2 + 8 + 10) + 0 = 27 điểm

(Coi như bạn này không có Điểm ưu tiên KV/ĐT)

Bước 2: Vậy bạn X này sẽ dùng điểm xét tuyển 27 để xét vào ngành EE1 vào ĐHBKHN trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ GD&ĐT. 

Bước 3: Ngành EE1 năm 2021 lấy 220 chỉ tiêu. Lấy từ cao xuống thấp, nếu có ít hơn 220 bạn đạt 27+ điểm đăng ký vào ngành này thì bạn X đậu. Nếu có nhiều hơn 220 bạn đạt điểm 27+ đăng ký vào ngành này thì bạn X trượt.

 

P/S: Có thể ví dụ của thầy hơi dài và quá chi tiết, nhưng mong là em sẽ hiểu cách thức tính và quy đổi để không "lơ tơ mơ" nữa!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:58 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Hình thức xét tuyển sau khi quy đổi điểm ielts

Chào em,

Việc quy đổi là quy đổi. Sau khi quy đổi sau điểm IELTS thì sẽ tính điểm xét tuyển như công thức mà ban tuyển sinh đã công bố. Tiếp theo đó sẽ xét điểm từ cao xuống thấp.

Ví dụ: Thí sinh X được IELTS 6.5 được quy đổi thành 10. Bạn này được Toán 9, Lý 8. Bạn này xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điện (EE1): https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/ky-thuat-dien

Ngành EE1 xét theo tổ hợp A01 (Toán là Môn Chính).

Bước 1: Điểm xét tuyển của bạn X này là: 3/4 x (Toán x2 + Lý + Anh) + Điểm ưu tiên KV/ĐT = 3/4 x (9x2 + 8 + 10) + 0 = 27 điểm

(Coi như bạn này không có Điểm ưu tiên KV/ĐT)

Bước 2: Vậy bạn X này sẽ dùng điểm xét tuyển 27 để xét vào ngành EE1 vào ĐHBKHN trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ GD&ĐT. 

Bước 3: Ngành EE1 năm 2021 lấy 220 chỉ tiêu. Lấy từ cao xuống thấp, nếu có ít hơn 220 bạn đạt 27+ điểm đăng ký vào ngành này thì bạn X đậu. Nếu có nhiều hơn 220 bạn đạt điểm 27+ đăng ký vào ngành này thì bạn X trượt.

 

P/S: Có thể ví dụ của thầy hơi dài và quá chi tiết, nhưng mong là em sẽ hiểu cách thức tính và quy đổi để không "lơ tơ mơ" nữa!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:58 28/09/2021