Em muốn đăng ký ngành của cả 2 khối A00 vs A01 mà bằng IELTS của em lại có khả năng quy đổi sang điểm Tiếng Anh rồi thì có p tham gia thi môn Ngoại ngữ để xét nữa không ạ. Và nếu em chọn tổ Hợp A00 của 1 ngành nào đó thì sao

Mong ad tư vấn giúp mình với ạ

Em có 1 số câu hỏi là: Đầu tiên, em muốn đăng ký ngành của cả 2 khối A00 vs A01 mà bằng IELTS của em lại có khả năng quy đổi sang điểm Tiếng Anh rồi thì có phải tham gia thi môn Ngoại ngữ để xét nữa không ạ. Và nếu em chọn tổ Hợp A00 của 1 ngành nào đó thì sao?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!