Cách khai để được miễn thi Ngoại ngữ khi đăng ký trên phiếu và đăng ký vào ĐHBKHN

Em muốn hỏi về vấn đề quy đổi điểm IELTS

Lí do là vì theo cô giáo hướng dẫn tuyển sinh của trường em, thì nếu điền chữ N1 vào ô ngoại ngữ thì bằng IELTS chì còn mang tính XÉT TỐT NGHIỆP, còn khi XÉT TUYỂN SINH vẫn là điểm tiếng anh em thi thpt quốc gia hôm đấy. Vậy cho em hỏi, để chắc chắn rằng điểm quy đổi là điểm XÉT TUYỂN SINH thì điền ntn cho đúng ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!