Tổ hợp môn

 • 8 câu hỏi
 • 4 đã trả lời
 • 4 câu hỏi mới
62873 lượt xem

Lê Giang

- 2 năm trước

Tổ hợp BK1, BK2, BK3 là gì?

Chào em,

BK1, BK2, BK3 là 3 tổ hợp môn khi thí sinh lựa chọn xét tuyển bằng kết quả bài thi tư duy vào ĐHBKHN năm 2021.

Khác với năm ngoái A19, A20 là tổ hợp xét tuyển kết hợp. (A19: Toán, Lý, Bài kiểm tra tư duy; A20: Toán, Hóa, Bài kiểm tra tư duy; Trong đó, Toán-Lý-Hóa là điểm bài thi TN THPT)

Năm 2021, xét tuyển bằng điểm bài thi tư duy (không sử dụng xét kết hợp với các môn thi TN THPT nên thống nhất sử dụng mã tổ hợp BK1, BK2, BK3 để tránh hiểu lầm với tổ hợp xét kết hợp của năm 2020 là A19, A20).

Theo đó:

 • Tổ hợp xét tuyển: BK1 (Toán - Đọc hiểu – Tự chọn Lý + Hóa) áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF1x, BF2x, BF-E12x, ED2x, EE1x, EE2x, EE-E18x, EE-E8x, EE-EPx, ET1x, ET-E16x, ET-E4x, ET-E5x, ET-E9x, ET-LUHx, HE1x, IT1x, IT2x, IT-E10x, IT-E15x, IT-E6x, IT-E7x, IT-EPx, ME1x, ME2x, ME-E1x, ME-GUx, ME-LUHx, ME-NUTx, MI1x, MI2x, MS1x, MS-E3x, PH1x, PH2x, PH3x, TE1x, TE2x, TE3x, TE-E2x, TE-EPx, TX1x
 • Tổ hợp xét tuyển: BK2 (Toán - Đọc hiểu – Tự chọn Hóa + Sinh) áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF1x, BF2x, CH1x, CH2x, CH3x, EV1x, EV2x
 • Tổ hợp xét tuyển: BK3 (Toán - Đọc hiểu – Tự chọn Tiếng Anh): áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF-E12x, CH-E11x, EE-E18x, EE-E8x, EM1x, EM2x, EM3x, EM4x, EM5x, EM-E13x, EM-E14x, ET-E16x, ET-E4x, ET-E5x, IT-E10x, IT-E15x, IT-E7x, ME-E1x, ME-GUx, MS-E3x, TE-E2x, TROY-BAx, TROY-ITx).

Lê Giang

Trả lời lúc 12:51 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Tổ hợp BK1, BK2, BK3 là gì?

Chào em,

BK1, BK2, BK3 là 3 tổ hợp môn khi thí sinh lựa chọn xét tuyển bằng kết quả bài thi tư duy vào ĐHBKHN năm 2021.

Khác với năm ngoái A19, A20 là tổ hợp xét tuyển kết hợp. (A19: Toán, Lý, Bài kiểm tra tư duy; A20: Toán, Hóa, Bài kiểm tra tư duy; Trong đó, Toán-Lý-Hóa là điểm bài thi TN THPT)

Năm 2021, xét tuyển bằng điểm bài thi tư duy (không sử dụng xét kết hợp với các môn thi TN THPT nên thống nhất sử dụng mã tổ hợp BK1, BK2, BK3 để tránh hiểu lầm với tổ hợp xét kết hợp của năm 2020 là A19, A20).

Theo đó:

 • Tổ hợp xét tuyển: BK1 (Toán - Đọc hiểu – Tự chọn Lý + Hóa) áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF1x, BF2x, BF-E12x, ED2x, EE1x, EE2x, EE-E18x, EE-E8x, EE-EPx, ET1x, ET-E16x, ET-E4x, ET-E5x, ET-E9x, ET-LUHx, HE1x, IT1x, IT2x, IT-E10x, IT-E15x, IT-E6x, IT-E7x, IT-EPx, ME1x, ME2x, ME-E1x, ME-GUx, ME-LUHx, ME-NUTx, MI1x, MI2x, MS1x, MS-E3x, PH1x, PH2x, PH3x, TE1x, TE2x, TE3x, TE-E2x, TE-EPx, TX1x
 • Tổ hợp xét tuyển: BK2 (Toán - Đọc hiểu – Tự chọn Hóa + Sinh) áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF1x, BF2x, CH1x, CH2x, CH3x, EV1x, EV2x
 • Tổ hợp xét tuyển: BK3 (Toán - Đọc hiểu – Tự chọn Tiếng Anh): áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF-E12x, CH-E11x, EE-E18x, EE-E8x, EM1x, EM2x, EM3x, EM4x, EM5x, EM-E13x, EM-E14x, ET-E16x, ET-E4x, ET-E5x, IT-E10x, IT-E15x, IT-E7x, ME-E1x, ME-GUx, MS-E3x, TE-E2x, TROY-BAx, TROY-ITx).

Lê Giang

Trả lời lúc 12:51 27/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

Khối A1 có thi được ngành ngôn ngữ anh không?

Chào em, 

Tại Bách Khoa có 2 ngành ngôn ngữ anh là Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ (FL1) và Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế (FL2).

Tiếc là cả 2 ngành này chỉ xét tổ hợp D01: Toán-Văn-Anh (Anh là môn chính, nhân hệ số 2) chứ KHÔNG XÉT A1.

Trả lời từ thầy Lê Giang - P.Tuyển sinh

Lê Giang

Trả lời lúc 13:01 21/09/2020

Lê Giang

- 3 năm trước

Trường xét tuyển những tổ hợp nào?

ĐHBKHN xét tuyển 7 Tổ hợp môn gồm:

 • A00: TOÁN, Lý, Hóa
 • A01: TOÁN, Lý, Anh
 • A02: TOÁN, Lý, Sinh học
 • B00: TOÁN, Hóa học, Sinh học
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07: Toán, Hóa, Anh
 • D29: Toán, Lý, Tiếng Pháp

Chi tiết các ngành/chương trình đào tạo theo Tổ hợp môn, e xem ở đây: http://bit.ly/ptts_hust

Tra cứu bằng cách gõ: "Ctrl + F" và nhập vào tổ hợp môn cần tìm "A00", "D01",...

P/S: Rất tiếc là ĐHBKHN hiện chưa xét tổ hợp D02. Hi vọng trong các năm tới nha em!

Trả lời từ thầy Lê Giang - P.Tuyển sinh

Lê Giang

Trả lời lúc 20:29 20/09/2020