Đăng ký - Sửa - Xóa nguyện vọng

  • 69 câu hỏi
  • 11 đã trả lời
  • 58 câu hỏi mới
124359 lượt xem

Lê Giang

- 4 tháng trước

Chuyển đổi ngành

Chào em,

Em chỉ có thể đổi sang ngành có ngưỡng điểm bằng hoặc thấp hơn ngành tại năm em trúng tuyển theo từng diện xét. Và em cần phải làm đơn trình bày gửi tới mail tuyensinh@hust.edu.vn 

Em cần nghiên cứu và xem xét thật kỹ, để làm đơn đổi luôn. Sau khi học một năm nữa em cũng có thể làm đơn xin đổi ngành, nhưng theo thầy em nên thực hiện luôn để lỡ 1 năm sau em mới làm Đơn xin đổi ngành, ngành em xin chuyển sang không còn chỉ tiêu (đã full) thì cũng khó cho quyết định của em lúc đó. 

Còn như thầy chỉ tư vấn cho em rằng: Mọi thứ chỉ là tương đối, em cần nhìn ra xa hơn, như thạc sĩ sẽ học ngành nào, còn học đại học chỉ cần học ngành gần đúng cũng vẫn có thể học lên thạc sĩ được, miễn là em sẽ vượt qua thật tốt thời gian học đại học, đừng chọn ngành quá sức hoặc không thích tý nào. 

Kể cả sau này khi ra trường, điều quyết định em sẽ tiến xa hơn trong nghề nghiệp còn phụ thuộc vào Kỹ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống, các mối quan hệ.... Nên em cần xây dựng cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng, thông tin, mối quan hệ... chứ không chỉ đơn thuần là những kiến thức chỉ có trong giáo trình. 

Lê Giang

Trả lời lúc 08:23 24/07/2023

Lê Giang

- 4 tháng trước

Chuyển đổi ngành

Chào em,

Em chỉ có thể đổi sang ngành có ngưỡng điểm bằng hoặc thấp hơn ngành tại năm em trúng tuyển theo từng diện xét. Và em cần phải làm đơn trình bày gửi tới mail tuyensinh@hust.edu.vn 

Em cần nghiên cứu và xem xét thật kỹ, để làm đơn đổi luôn. Sau khi học một năm nữa em cũng có thể làm đơn xin đổi ngành, nhưng theo thầy em nên thực hiện luôn để lỡ 1 năm sau em mới làm Đơn xin đổi ngành, ngành em xin chuyển sang không còn chỉ tiêu (đã full) thì cũng khó cho quyết định của em lúc đó. 

Còn như thầy chỉ tư vấn cho em rằng: Mọi thứ chỉ là tương đối, em cần nhìn ra xa hơn, như thạc sĩ sẽ học ngành nào, còn học đại học chỉ cần học ngành gần đúng cũng vẫn có thể học lên thạc sĩ được, miễn là em sẽ vượt qua thật tốt thời gian học đại học, đừng chọn ngành quá sức hoặc không thích tý nào. 

Kể cả sau này khi ra trường, điều quyết định em sẽ tiến xa hơn trong nghề nghiệp còn phụ thuộc vào Kỹ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống, các mối quan hệ.... Nên em cần xây dựng cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng, thông tin, mối quan hệ... chứ không chỉ đơn thuần là những kiến thức chỉ có trong giáo trình. 

Lê Giang

Trả lời lúc 08:23 24/07/2023

Lê Giang

- 2 năm trước

Thay đổi IELST bằng ACT trong xét tuyển thẳng

Chào em, 

Hệ thống đăng ký xét tuyển thẳng đã khóa đăng ký và trạng thái từ 18/4. Do đó, em không thể thay đổi gì nữa.

Lê Giang

Trả lời lúc 04:00 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Thay đổi IELST bằng ACT trong xét tuyển thẳng

Chào em, 

Hệ thống đăng ký xét tuyển thẳng đã khóa đăng ký và trạng thái từ 18/4. Do đó, em không thể thay đổi gì nữa.

Lê Giang

Trả lời lúc 04:00 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Đăng ký nguyện vọng 2021

Chào em,

Em cần ghi ĐÚNG mã xét tuyển. (VD: ET-E4). Còn ở tên chương trình, em ghi CTTT hay Chương trình tiên tiến đều được.

Lê Giang

Trả lời lúc 01:17 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Đăng ký nguyện vọng 2021

Chào em,

Em cần ghi ĐÚNG mã xét tuyển. (VD: ET-E4). Còn ở tên chương trình, em ghi CTTT hay Chương trình tiên tiến đều được.

Lê Giang

Trả lời lúc 01:17 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

nộp lệ phí thi tư duy rồi nhưng chưa có phản hồi

Chào em,

Em hãy kiểm tra trạng thái của mình trên website dangkytuyensinh.hust.edu.vn. 

Sau khi đăng nhập, thì ấn vào mục "Tra cứu" khi di chuột vào ảnh avatar đăng nhập nhé.

Nhà trường sẽ không gửi mail thông báo (để tránh spam) mà chỉ cập nhật tại mục trên.

Lê Giang

Trả lời lúc 08:09 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

nộp lệ phí thi tư duy rồi nhưng chưa có phản hồi

Chào em,

Em hãy kiểm tra trạng thái của mình trên website dangkytuyensinh.hust.edu.vn. 

Sau khi đăng nhập, thì ấn vào mục "Tra cứu" khi di chuột vào ảnh avatar đăng nhập nhé.

Nhà trường sẽ không gửi mail thông báo (để tránh spam) mà chỉ cập nhật tại mục trên.

Lê Giang

Trả lời lúc 08:09 26/09/2021