Căn cứ kết quả phân tích dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia, số lượng thí sinh và số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển và trường ĐHBK Hà Nội năm 2019, điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành năm nay sẽ thay đổi so với năm 2018. Phòng Tuyển sinh dự báo cho thí sinh mức điểm chuẩn vào các ngành/chương trình đào tạo của Trường với mục đích khuyến cáo và định hướng cho các thí sinh tham khảo và tự điều chỉnh nguyện vọng một cách tự tin.

Các thí sinh cần lưu ý sắp xếp các nguyện vọng yêu thích nhất của mình lên đầu các danh sách nguyện vọng. Điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2019 chia làm 9 nhóm như sau:

Nhóm 1: điểm chuẩn dự báo từ 27đ đến 28đ 

Nhóm 2: điểm chuẩn dự báo từ 26đ đến 27đ bao gồm 02 chương trình đào tạo là:

Nhóm 3: điểm chuẩn dự báo từ 25đ đến 26đ bao gồm 04 chương trình đào tạo là:

Nhóm 4: điểm chuẩn dự báo từ 24đ đến 25đ bao gồm 07 chương trình đào tạo là:

Nhóm 5: điểm chuẩn dự báo từ 23đ đến 24đ bao gồm 09 chương trình đào tạo là:

Nhóm 6: điểm chuẩn dự báo từ 22đ đến 23đ bao gồm 08 chương trình đào tạo là:

Nhóm 7: điểm chuẩn dự báo từ 21đ đến 22đ bao gồm 09 chương trình đào tạo là:

Nhóm 8: điểm chuẩn dự báo từ 20đ đến 21đ bao gồm 12 chương trình đào tạo là:

Nhóm 9: điểm chuẩn dự báo từ 19đ đến 20đ bao gồm 03 chương trình đào tạo là:

 

TS.HUST.EDU.VN