Lịch thi Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021

Ngày 26/03/2021

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

14h30

Thí sinh tập trung để nghe phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi

Phòng 301 nhà D9

 

 

Ngày 27/03/2021

 

Thời gian

Nội dung

Hiệu lệnh (kẻng)

Ghi chú

Sáng

Thi môn Toán cao cấp

7h00

Giám thị có mặt tại BCĐ: D9-201

 

 

7h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng

 

7h45

Nhận đề thi

3 tiếng

 

7h55

Phát đề thi

4 tiếng

 

8h00

Bắt đầu làm bài

2 tiếng

 

9h45

Thông báo còn 15 phút

1 tiếng

 

10h00

Thu bài

1 hồi

 

 

Chiều

Thi môn Cơ sở ngành

13h30

Giám thị có mặt tại BCĐ: D9-202

 

 

14h00

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng

 

14h15

Nhận đề thi

3 tiếng

 

14h25

Phát đề thi

4 tiếng

 

14h30

Bắt đầu làm bài

2 tiếng

 

15h45*

Thông báo còn 15 phút (*chỉ áp dụng đối với các phòng thi khối ngành kinh tế)

1 tiếng*

 

16h00*

Thu bài (*chỉ áp dụng đối với các phòng thi khối ngành kinh tế)

5 tiếng*

 

16h15

Thông báo còn 15 phút

3 tiếng

 

16h30

Thu bài

  1. hồi

 

Sáng ngày 28/03/2021: Thi môn Ngoại ngữ

Thời gian

Nội dung

Hiệu lệnh (kẻng)

Ghi chú

7h00

Giám thị có mặt tại BCĐ: D9-202

 

 

7h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng

 

7h45

Nhận đề thi

3 tiếng

 

7h55

Phát đề thi

4 tiếng

 

8h00

Bắt đầu làm bài

2 tiếng

 

9h45

Thông báo còn 15 phút

1 tiếng

 

10h00

Thu bài

1 hồi

 

 

Mọi thông tin thắc mắc xin mời liên hệ

Phòng Tuyển sinh - Phòng 101 - Tòa nhà C1B

Điện thoại: (+84) 024 – 38683407

Đường dây nóng: Hotline: 0912 010 581 (Ms Vân Anh) hoặc 0904 104 109 (Ms Thủy) - 0918 99 1510 (TS. Lê Đình Nam)

Website: sdh.hust.edu.vn; hoặc http://hust.edu.vn mục Tuyển sinh.

loading...