Tổng quan

 • Tốt nghiệp: Cử nhân - Thạc sĩ tích hợp - Tiến sĩ (NCS)
 • Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 - 8 hàng năm
 • Thời gian đào tạo: 4 - 5,5 - 8,5 năm
 • Học phí: 22 - 28 trđ/năm học

Sau năm thứ nhất, sinh viên sẽ được phân vào học một trong hai ngành sau đây:

Kỹ thuật Dệt gồm 4 chuyên ngành:

 • Công nghệ sợi
 • Công nghệ dệt
 • Vật liệu và công nghệ hóa dệt
 • Vật liệu và công nghệ sản phẩm da giầy

Công nghệ May gồm 3 chuyên ngành:

 • Công nghệ sản phẩm may
 • Thiết kế sản phẩm may
 • Thiết kế thời trang

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học cơ bản để ứng dụng trong thiết kế, đánh giá giải pháp trong một chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Dệt hoặc Công nghệ May;

Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để vận hành, tính toán, thiết kế và chế tạo sản phẩm, đề xuất giải pháp kỹ thuật, xây dựng các tài liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật cho quá trình sản xuất sản phẩm dệt may, da giầy và thời trang;

Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp và làm việc nhóm, hội nhập quốc tế và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

Có năng lực khởi nghiệp.

Giới thiệu chung về chương trình - XEM TẠI ĐÂY

Hình thức xét tuyển

 • Xét tuyển thẳng (Xét tuyển tài năng)
 • Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
 • Xét tuyển dựa trên kết quả bài kiểm tra tư duy

Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc cao hơn:

 • Đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư: 5 năm
 • Đào tạo tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ: 5,5 năm
 • Đào tạo tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ – Tiến sĩ: 8,5 năm.

Kiến thức, kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp

Kiến thức:

 • Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để tham gia tính toán, thiết kế sản phẩm, quá trình công nghệ;
 • Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích sản phẩm, quá trình ngành công nghệ;
 • Có khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi ngành học kết hợp với khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá sản phẩm, các giải pháp, quá trình của một chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật Dệt hoặc Công nghệ May.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lập luận phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề trong các chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật Dệt hoặc Công nghệ May;
 • Kỹ năng tư duy hệ thống;
 • Tính năng động, chủ động, sáng tạo, kiên trì, cẩn thận, ham học hỏi, kỷ luật làm việc;
 • Khả năng thử nghiệm và khám phá tri thức;
 • Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành trong môi trường quốc tế;
 • Khả năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng các công cụ hiện đại;

Kiến thức, kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp

Kiến thức:

 • Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để tham gia tính toán, thiết kế sản phẩm, quá trình công nghệ;
 • Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích sản phẩm, quá trình ngành công nghệ;
 • Có khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi ngành học kết hợp với khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá sản phẩm, các giải pháp, quá trình của một chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật Dệt hoặc Công nghệ May.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lập luận phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề trong các chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật Dệt hoặc Công nghệ May;
 • Kỹ năng tư duy hệ thống;
 • Tính năng động, chủ động, sáng tạo, kiên trì, cẩn thận, ham học hỏi, kỷ luật làm việc;
 • Khả năng thử nghiệm và khám phá tri thức;
 • Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành trong môi trường quốc tế;
 • Khả năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng các công cụ hiện đại;
 • Năng lực thiết kế và chế tạo sản phẩm, đề xuất giải pháp kỹ thuật, xây dựng các tài liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc một chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Dệt hoặc Công nghệ May trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường thực tế.

Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp và công việc, đạt điểm TOEIC từ 500 trở lên.

------------------------------------------------------

Bắt đầu từ K62 (tuyển sinh năm 2017) đến nay, sinh viên được học tập theo các chương trình đào tạo (CTĐT) mới so với trước đây. Đặc điểm chung của các CTĐT này là được xây dựng theo chuẩn quốc tế, cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng và cốt lõi của ngành học, chú trọng hoạt động nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng ứng xử tích cực đối với xã hội và môi trường nghề nghiệp, khả năng thích ứng trong môi trường lao động quốc tế. Nhờ đó, sinh viên sẽ được hỗ trợ tốt nhất để phát triển sự nghiệp của mình và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế.

1. Chương trình cử nhân: Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền -  tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Cử nhân kỹ thuật có thể học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ.

2. Chương trình chuyển tiếp kỹ sư: Chương trình học chuyển tiếp từ trình độ cử nhân để cấp bằng Kỹ sư được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học, chú trọng đến năng lực tính toán thiết kế và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong một lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

Ngành Kỹ thuật Dệt

Mã ngành: 7520312

Với 4 (lĩnh vực ứng dụng) chuyên ngành:

 • Công nhệ Dệt
 • Công nhệ Sợi
 • Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt
 • Vật liệu và Công nghệ Sản phẩm Da - Giầy

Xem chi tiết Cấu trúc chương trình đào tạo Kỹ thuật Dệt (Từ K62) TẠI ĐÂY

Ngành Công nghệ May

Mã ngành: 7540204

Với 3 (lĩnh vực ứng dụng) chuyên ngành:

 • Công nghệ Sản phẩm May
 • Thiết kế Sản phẩm May
 • Thiết kế Thời trang

Xem chi tiết Cấu trúc chương trình đào tạo Công nghệ May (Từ K62) TẠI ĐÂY

Giới thiệu về các định hướng (chuyên ngành):

 • Công nghệ Dệt:
 • Công nghệ Sợi:
 • Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt:
 • Vật liệu và Công nghệ
 • Sản phẩm Da - Giầy:

Đào tạo cử nhân, kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và khả năng thực hành cao trong lĩnh vực vật liệu, thiết kế, công nghệ sản xuất giầy và sản phẩm da (túi, cặp v.v.).

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành, tập trung vào các nội dung chính sau đây: Vật liệu sản xuất sản phẩn da giầy; Thiết kế mỹ thuật, thiết kế kỹ thuật giầy và sản phẩm da; Thiết lập các tài liệu công nghệ sản xuất giầy và sản phẩm da; Quản lý chất lượng, quản lý sản xuất giầy và sản phẩm da.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ Sản phẩm Da - Giầy có thể làm việc ở các cơ sở sản xuất giầy và sản phẩm da, tại các viện nghiên cứu, các trường đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học) có ngành da giầy; Ngoài ra, có thể làm việc tại các cơ quan và tổ chức quản lý có liên quan đến ngành da giầy, hoặc học tiếp lên trình độ kỹ sư và thạc sĩ.

Slide giới thiệu về ngành Da giầy, chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ Sản phẩm Da - Giầy

Học bổng

Ngoài các nguồn học bổng của Trường ĐHBK Hà Nội, sinh viên Kỹ thuật Dệt - May có cơ hội nhận:

 • Các suất học bổng từ 2 - 7 triệu đồng/năm dành cho khoảng 20% sinh viên có thành tích học tập tốt, sinh viên nghèo vượt khó.
 • Các cơ hội thực tập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (hỗ trợ 1,5 – 5 triệu đồng/tháng).

Cơ hội việc làm

100% sinh viên ra trường có việc làm ngay;

Nhiều người trở thành các cán bộ kỹ thuật, các nhà quản lý chủ chốt trong các doanh nghiệp dệt may, da giầy.

Vị trí việc làm tiêu biểu:

 • Kỹ sư công nghệ, thiết kế sản phẩm; Quản lý kỹ thuật; Quản lý, điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất, may và thời trang, giầy và sản phẩm da (túi, cặp ...); Các cơ sở kinh doanh của Việt Nam và nước ngoài về nguyên phụ liệu, sản phẩm, thiết bị sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất, may, da giầy;
 • Giảng viên, nhà nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định chất lượng dệt, may, da giầy;
 • Tự khởi nghiệp;
 • Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Liên hệ - Tư vấn

Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

loading...