Tổng quan

 • Tốt nghiệp: Cử nhân - Thạc sĩ tích hợp - Tiến sĩ (NCS)
 • Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 - 8 hàng năm
 • Thời gian đào tạo: 4 - 5,5 - 8,5 năm
 • Học phí: 22 - 28 trđ/năm học

Học bổng

Cơ hội việc làm

Liên hệ - Tư vấn

Trường Hóa và Khoa học sự sống

Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật hóa học - Hóa dầu và xúc tác hữu cơ

Hướng chuyên sâu: Hóa dầu và xúc tác hữu cơ

Tổng quan

 • Mã chuyên ngành: 9520301
 • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
 • Ngành đào tạo: Kỹ thuật hóa học - Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
 • Thời gian: 3 - 4 năm
 • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học
 • Trường Hóa và Khoa học sự sống

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Kỹ thuật hóa học, hướng chuyên sâu Hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật hóa học – Chemical Engineering, hướng chuyên sâu Hóa dầu và xúc tác hữu cơ - Petrochemistry and Organic Catalysis

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Thang điểm & nội dung chương trình

Học phần bổ sung

Danh mục học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ tại mục 7, Trang 3 - XEM TẠI ĐÂY