Quy đổi ielts

Em có đăng ký để quý đổi điểm IELTS trên hệ thống, điểm của e là 6.0 nhưng em vẫn đăng ký thi tiếng anh kì thi thpt thì trường sẽ lấy điểm nào ạ, trong trường hợp mà điểm TA của e thấp hơn so với điểm quy đổi. 

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Dương Anh Tiến

Dương Anh Tiến

Gửi 8 tháng trước

IELTS