quy đổi điểm ielts

cho em hỏi là em đã nộp lệ phí quy đổi điểm ielts rồi mà thông tin tra cứu kết quả vẫn để tình trạng là "chưa đóng" ạ? em cảm ơn.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!