Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiến hành thu chứng chỉ IELTS online thông qua website dangkytuyensinh.hust.edu.vn kể từ ngày 1/4 đến 30/6/2021. Điểm chứng chỉ IELTS sẽ được áp dụng quy đổi sang thang điểm 10 theo quy định tại đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của nhà trường.

I. THÔNG TIN CHUNG

Bắt đầu từ ngày 1/4, các bạn muốn quy đổi chứng chỉ IELTS để đăng ký xét tuyển vào trường ĐHBK Hà Nội đã có thể đăng ký và nộp lệ phí xác thực tại website: https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

Hạn đăng ký quy đổi điểm: từ 1/4 đến hết ngày 30/6/2021

Ngoài IELTS, bạn có thể sử dụng các chứng chỉ tương đương theo bảng được dự kiến bên dưới: 

II. HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC

Lưu ý quan trọng: Chỉ sử dụng trình duyệt Chrome trên máy tính ở tất cả các bước.

Không sử dụng điện thoại, trình duyệt Firefox, Cốc cốc hay trình duyệt khác.... để tải lên vì có thể bị lỗi không hiển thị ảnh dẫn đến tài khoản thiếu minh chứng quy đổi. Nếu bạn thao tác xong, kiểm tra lại tài khoản thấy ảnh đã hiển thị rõ ràng, có email báo là thành công.

Bạn đăng ký và hoàn thành các bước kê khai thông tin trên hệ thống. Sau đó chọn mục "Quy đổi điểm IELTS"

[1] Nhập điểm IELTS

[2] Nhập mã chứng nhận "Test Report Form Number"

Mã chứng nhận IELTS

[3] Tải lên minh chứng chứng chỉ IELTS. (Lưu ý: Hệ thống chỉ nhận file ảnh định dạng .JPEG, .JPG, .PNG, dưới 3MB; Không tải lên file .PDF)

[4] Chọn "Lưu và xác nhận email" để kết thúc và lưu thông tin

 

* Lưu ý: Với các chứng chỉ được quy đổi tương đương, thí sinh sẽ nhập mã chứng chỉ theo từng loại như sau

 + ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ APTIS

Mã chứng nhận APTIS

  + ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ TOELF iBT và Cambridge, thí sinh sẽ nhập ô mã chứng nhận dựa trên User name + Password ( đối với chứng chỉ TOELF iBT) và ID number + Password ( đối với chứng chỉ Cambridge)

III. CHUYỂN KHOẢN LỆ PHÍ XÁC THỰC CHỨNG CHỈ

Lệ phí xác thực chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế là 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

Lưu ý: Việc nộp lệ phí XÁC THỰC dự kiến sẽ được thực hiện thông qua ViettelPay. Hướng dẫn chi tiết về cách thức nộp lệ phí sẽ được hướng dẫn trong các bài viết này: Hướng dẫn nộp lệ phí tuyển sinh và lệ phí xác thực chứng chỉ ielts