Cho em hỏi về việc đăng ký quy đổi chứng chỉ ielts

Cho em hỏi là khi em muốn được quy đổi điểm chứng chỉ ielts thì ngoài việc đăng ký quy đổi online ra có bắt buộc phải điền vào mục 15 ở phiếu đăng ký dự thi THPT QG không ạ. Vì em dự kiến đi thi sẽ có kết quả trước 31/5 tuy nhiên lại chưa có kết quả trước hạn nộp phiếu dự thi THPT QG. Em cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!