Xét tuyển đại học Bách Khoa 2022

Cho em hỏi với ngành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ năm nay lấy chỉ tiêu dự kiến là bao nhiêu học viên ạ?
Và mức quy đổi điểm môn Tiếng Anh bằng chứng chỉ IELTS như thế nào ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!