Lịch đăng ký thi bù ngày 19/5/2024 và đăng ký thi Đợt 5 hoặc Đợt 6 Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024

1. Từ 8h00 ngày 4/5/2024 đến 18h00 ngày 6/5/2024: Các thí sinh trong danh sách thi kíp Chiều đợt 4 ngày 28/4/2024 (đã dừng thi) sẽ thực hiện đăng ký thi bù vào ngày Chủ Nhật, 19/5/2024 hoặc đăng ký nhận lại lệ phí dự thi đã đóng nếu không thi bù.

Lưu ý:

  • Cụm thi/Điểm thi của thí sinh đăng ký thi bù sẽ được đặt mặc định là Cụm thi/Điểm thi như đã đăng ký trong đợt 4 của thí sinh;
  • Khi có thí sinh không đăng ký dự thi bù thì sẽ có chỗ trống tại Cụm thi/Điểm thi tương ứng. Khi đó các thi sinh đăng ký thi bù có thể vào đổi Cụm thi/Điểm thi;
  • Thí sinh không đăng ký dự thi bù mà đăng ký nhận lại lệ phí dự thi đã đóng đợt 4 cần cung cấp thông tin tài khoản chính chủ để nhận lại lệ phí qua chuyển khoản tự động.

2. Từ 8h00 ngày 7/5/2024 đến 18h00 ngày 8/5/2024: Các thí sinh trong danh sách thi kíp Chiều đợt 4 ngày 28/4/2024 (đã dừng thi) sẽ được ưu tiên đăng ký thi đợt 5 hoặc đợt 6 MIỄN PHÍ.

3.  Từ 8h00 ngày 9/5/2024 đến 18h00 ngày 15/5/2024, mở đăng ký thi đợt 5 hoặc đợt 6 cho các thí sinh khác.

(Thí sinh truy cập vào tài khoản tại website tsa.hust.edu.vn trong các thời gian nêu trên để thực hiện đăng ký).