Học phí Đại học

I. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

  • Chương trình đại học chuẩn: Từ 20 - 24 triệu đồng/năm học
  • Riêng Chương trình song bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế (FL2): 42 - 45 triệu đồng/năm học (đã bao gồm phí ghi danh)

II. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ELITECH

  • Chương trình EliTECH - Tiên tiến: 30 - 36 triệu đồng/năm học
  • Riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x), Công nghệ thông tin Việt – Pháp (IT-EP, IT-EPx) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x): 50 triệu đồng/năm học

III. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

  • Chương trình Đào tạo quốc tế: Từ 25 - 30 triệu đồng/học kỳ (riêng chương trình TROY-BA và TROY-IT một năm học có 3 học kỳ).

Mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không tăng quá 8% mỗi năm.

Trên quan điểm coi sinh viên là chủ thể và trung tâm của các hoạt động, Trường ĐHBK Hà Nội cam kết sử dụng nguồn thu học phí với hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ phần tăng thu học phí hàng năm sẽ được sử dụng để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phòng học và phòng thí nghiệm, cải thiện các điều kiện và môi trường học tập cho sinh viên.