Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xét tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo Tiến sĩ) năm 2020 đợt 1 với 32 ngành

 Tải về Thông báo (.DOC) 

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xét tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo Tiến sĩ) năm 2020 đợt 1 với 32 ngành (Chi tiết danh sách ngành)

I. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

 • Hình thức đào tạo chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Trường ĐHBK HN trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

 • Thời gian đào tạo: 3 năm đối với thí sinh có bằng thạc sĩ, 4 năm đối với thí sinh có bằng đại học.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 1. Có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Lưu ý: Nếu bằng tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, phải có xác nhận bằng của Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

 3. Về ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

 1. Chứng chỉ tiếng Anh theo mục 1,2,3  Phụ lục 2  do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;  

 2. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

 3. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; 

 4. Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm b nêu trên khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm c nêu trên khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng tham chiếu trong  Phụ lục 2 ) theo quy định tại điểm a nêu trên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).  

 5. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ để học tập và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 1. Hồ sơ (theo mẫu) gồm có:

  1. Đơn xin dự tuyển. 

  2. Lý lịch khoa học.

  3. Bản sao hợp lệ (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm của cả hai bậc Đại học và Cao học.

  4. Xác nhận bằng của Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bằng tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

  5. Văn bằng hoặc chứng nhận ngoại ngữ.

  6. Đề cương nghiên cứu có chữ ký của người hướng dẫn (6 bản): Đề cương nghiên cứu trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu (Tổng quan về nghiên cứu liên quan, lý do chọn hướng/chủ đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến).

  7. Giấy xác nhận đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh.

  8. Thư giới thiệu: Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.  

  9. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

  10. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (6 bộ).

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI:

 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
 • Đơn xin dự tuyển: Thí sinh đăng ký thông tin TẠI ĐÂY
 • (Thí sinh chú ý làm theo hướng dẫn 3 bước để đăng ký và xuất đơn đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký trực tuyến)
 • Mẫu hồ sơ: Thí sinh lấy mẫu giấy tờ tại đây
 • Thời gian nhận hồ sơ, lệ phí xử lý, xét tuyển hồ sơ: Từ ngày ra thông báo xét tuyển (Lệ phí xét hồ sơ: 200.000 đồng)
 • Nộp hồ sơ và lệ phí: sau khi đăng ký dự tuyển online, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển và lệ phí từ ngày 02/11/2019 tại Phòng Tuyển sinh (nhà D7- P203B), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thời gian xét tuyển NCS: từ ngày 02/11/2019 đến hết ngày 10/03/2020.

V. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO

PHỤ LỤC 1 - Danh mục 32 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ

PHỤ LỤC 2 - Tiếng Anh quy đổi tương đương

Chi tiết liên hệ Phòng tuyển sinh: