Câu hỏi mới nhất

Lê Giang

- 10 tháng trước

Về việc rút hồ sơ và nhập học lại

Bạn có thể tham khảo các quy định của trường và phòng đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc chuyển ngành học hoặc rút hồ sơ. Thường thì quy trình này sẽ được quy định cụ thể trong các hướng dẫn của trường.

  1. Nếu bạn muốn chuyển ngành học mà không cần phải rút hồ sơ, bạn có thể liên hệ với phòng đào tạo để biết về khả năng này. Trong một số trường hợp, việc chuyển ngành có thể được thực hiện thông qua việc điều chỉnh trong hệ thống hồ sơ sinh viên mà không cần phải rút hồ sơ.

  2. Nếu bạn phải rút hồ sơ và nhập học lại, bạn cũng có thể hỏi xem có thể sử dụng các giấy tờ cũ từ hồ sơ cũ để đơn giản hóa quy trình nhập học mới không. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào các quy định cụ thể của trường.

Trong cả hai trường hợp, việc tốt nhất là liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo hoặc các cơ quan quản lý sinh viên của trường để được tư vấn cụ thể và có thông tin chính xác nhất.

Nguyễn Bảo Ngọc

Trả lời lúc 13:27 15/02/2024

Lê Giang

- 10 tháng trước

đợt xét tuyển bố sung

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

Cách đăng kí học tại trường

Chào em,

Với thí sinh tự do hoặc lớp 12, chỉ có đăng ký xét tuyển vào trường thông qua cổng xét tuyển của Bộ GD&ĐT, nếu em đăng ký nguyện vọng vào Bách khoa, để lên làm nguyện vọng đầu tiên, khi em đã đủ điểm đầu vào thì em chắc chắn sẽ trúng tuyển vào Bách khoa. Chứ không bao giờ có chuyện em sẽ trúng vào trường khác. Chỉ có khi em để nguyện vọng trường khác lên trên nguyện vọng của Bách khoa thôi

Lê Giang

Trả lời lúc 14:56 25/09/2022

Lê Giang

- 10 tháng trước

ngành dịch vụ có tốt không

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

Hướng dẫn tuyển sinh năm cho nu 2023

https://inoxtandat.vn/

 

Hộp inox

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox/

https://inoxtandat.vn/news/

https://inoxtandat.vn/san-pham/goc-inox/goc-inox-304-40-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-cong-nghiep/hop-inox-cn-201-48-x-48-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-10-x-10-mm.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-40-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-10-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-12-7-x-12-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-13-x-26-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-15-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-20-x-20-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-20-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-25-x-25-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-25-x-50-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-90-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-38-x-38-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-40-x-80-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-50-x-100-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-50-x-50-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-60-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-80-x-80-mm-cai.html

 

Ống inox

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-63-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-28-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-27-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-34-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-42-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-101-6-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-201-48-6-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-80-x-80-mm-cai.html


 

Inox còn lại

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-4-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-8-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-1-2-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-0-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-0-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-1-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-2-4-mm-4-4-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-15-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-15-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-40-x-80-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/luoi-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/luoi-inox/lu-o-i-inox-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-cong-nghiep/ta-m-inox-co-ng-nghie-p-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-chong-truot/ta-m-inox-cho-ng-tru-o-t-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-chong-truot/ta-m-inox-cho-ng-tru-o-t-02-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-duc-lo/ta-m-inox-duc-lo-03-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-duc-lo/ta-m-inox-duc-lo-04-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-xuoc-hl/tam-xuoc-hl-10-cai.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-inox-tam-304-chinh-hang-uy-tin-tai-viet-nam-426.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/dia-chi-phan-phoi-ong-inox-tai-hung-yen-uy-tin-chat-luong-262.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/dia-chi-phan-phoi-tam-inox-uy-tin-tai-ha-noi-260.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/don-vi-cung-cap-cuon-inox-uy-tin-nhat-tai-ha-noi-135.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/inox-tan-dat-nha-phan-phoi-v-goc-inox-uy-tin-chat-luong-430.html

 

Inox màu

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/tam-inox-mau-3d-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/tam-inox-roi-xuoc-vang-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-xuoc-hl/tam-xuoc-hl-09-cai.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-inox-vang-xuoc-uu-diem-ung-dung-dia-chi-cung-cap-uy-tin-chat-luong-458.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-tam-inox-vang-guong-moi-nhat-2024-421.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/tai-sao-tam-inox-mau-lai-tro-nen-pho-bien-trong-thiet-ke-noi-that-461.html


 

vananh

Trả lời lúc 04:26 19/04/2024

Lê Giang

- 10 tháng trước

cách đặt phương cách đúng

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

khi nào nên xét tuyển đại học

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

đăng ký nguyện vọng x

Thông tin

Mạnh Nguyễn

Trả lời lúc 20:59 03/01/2024

Lê Giang

- 10 tháng trước

chương trình xét tuyển

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

xét tuyển 2023 này ở đâu

Chưa có câu trả lời!