rút hồ sơ

  • 2 câu hỏi
  • 2 đã trả lời
  • 0 câu hỏi mới
11819 lượt xem

Lê Giang

- 10 tháng trước

Về việc rút hồ sơ và nhập học lại

Bạn có thể tham khảo các quy định của trường và phòng đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc chuyển ngành học hoặc rút hồ sơ. Thường thì quy trình này sẽ được quy định cụ thể trong các hướng dẫn của trường.

  1. Nếu bạn muốn chuyển ngành học mà không cần phải rút hồ sơ, bạn có thể liên hệ với phòng đào tạo để biết về khả năng này. Trong một số trường hợp, việc chuyển ngành có thể được thực hiện thông qua việc điều chỉnh trong hệ thống hồ sơ sinh viên mà không cần phải rút hồ sơ.

  2. Nếu bạn phải rút hồ sơ và nhập học lại, bạn cũng có thể hỏi xem có thể sử dụng các giấy tờ cũ từ hồ sơ cũ để đơn giản hóa quy trình nhập học mới không. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào các quy định cụ thể của trường.

Trong cả hai trường hợp, việc tốt nhất là liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo hoặc các cơ quan quản lý sinh viên của trường để được tư vấn cụ thể và có thông tin chính xác nhất.

Nguyễn Bảo Ngọc

Trả lời lúc 13:27 15/02/2024

Lê Giang

- 10 tháng trước

Về việc rút hồ sơ và nhập học lại

Bạn có thể tham khảo các quy định của trường và phòng đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc chuyển ngành học hoặc rút hồ sơ. Thường thì quy trình này sẽ được quy định cụ thể trong các hướng dẫn của trường.

  1. Nếu bạn muốn chuyển ngành học mà không cần phải rút hồ sơ, bạn có thể liên hệ với phòng đào tạo để biết về khả năng này. Trong một số trường hợp, việc chuyển ngành có thể được thực hiện thông qua việc điều chỉnh trong hệ thống hồ sơ sinh viên mà không cần phải rút hồ sơ.

  2. Nếu bạn phải rút hồ sơ và nhập học lại, bạn cũng có thể hỏi xem có thể sử dụng các giấy tờ cũ từ hồ sơ cũ để đơn giản hóa quy trình nhập học mới không. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào các quy định cụ thể của trường.

Trong cả hai trường hợp, việc tốt nhất là liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo hoặc các cơ quan quản lý sinh viên của trường để được tư vấn cụ thể và có thông tin chính xác nhất.

Nguyễn Bảo Ngọc

Trả lời lúc 13:27 15/02/2024