Quy đổi chứng chỉ tiếng Anh

Em hiểu là đến 1 thời điểm nào đó trường sẽ cho học sinh chọn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh hay điểm thi tiếng Anh THPT  để lấy điểm xét tuyển vào trường và sẽ chọn trên trang web dangkytuyensinh.hust.edu.vn theo user thí sinh đã đăng ký đúng không ạ 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!