Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA)

  • 0 câu hỏi
  • 0 đã trả lời
  • 0 câu hỏi mới
835626 lượt xem

Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) là một trong ba phương thức xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, được áp dụng kể từ năm 2020 (Bên cạnh phương thức xét tuyển tài năng và diện tốt nghiệp THPT). Kỳ thi được sử dụng làm tiêu chí đánh giá và tuyển chọn sinh viên có đủ kiến thức, tư duy vào trường. Bài thi đánh giá tư duy là sự tiếp cận với những phương pháp của các nước phát triển trên thế giới (như kỳ thi SAT, ACT...), hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển sinh của trường bằng cách đánh giá năng lực tư duy tổng thể của thí sinh. Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) cũng là bước chuẩn bị để nhà trường bắt đầu tự chủ trong việc tuyển sinh trong năm hiện tại và các năm sau này.

Toàn bộ thông tin chi tiết về kỳ thi TSA: XEM TẠI ĐÂY