tuyensinh

  • 39 câu hỏi
  • 21 đã trả lời
  • 18 câu hỏi mới
148733 lượt xem

Nguyễn Quang Duy

- 9 tháng trước

Xét Tuyển bổ sung

Chào em,

Em hãy đặt câu hỏi nhé.

ĐHBKHN sẽ không xét tuyển bổ sung mà chỉ xét đúng 1 Đợt trong năm nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 21:09 18/10/2023

Lê Giang

- 10 tháng trước

ngành dịch vụ có tốt không

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

ngành dịch vụ có tốt không

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

Hướng dẫn tuyển sinh năm cho nu 2023

https://inoxtandat.vn/

 

Hộp inox

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox/

https://inoxtandat.vn/news/

https://inoxtandat.vn/san-pham/goc-inox/goc-inox-304-40-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-cong-nghiep/hop-inox-cn-201-48-x-48-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-10-x-10-mm.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-40-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-10-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-12-7-x-12-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-13-x-26-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-15-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-20-x-20-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-20-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-25-x-25-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-25-x-50-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-90-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-38-x-38-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-40-x-80-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-50-x-100-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-50-x-50-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-60-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-80-x-80-mm-cai.html

 

Ống inox

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-63-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-28-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-27-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-34-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-42-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-101-6-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-201-48-6-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-80-x-80-mm-cai.html


 

Inox còn lại

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-4-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-8-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-1-2-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-0-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-0-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-1-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-2-4-mm-4-4-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-15-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-15-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-40-x-80-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/luoi-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/luoi-inox/lu-o-i-inox-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-cong-nghiep/ta-m-inox-co-ng-nghie-p-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-chong-truot/ta-m-inox-cho-ng-tru-o-t-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-chong-truot/ta-m-inox-cho-ng-tru-o-t-02-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-duc-lo/ta-m-inox-duc-lo-03-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-duc-lo/ta-m-inox-duc-lo-04-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-xuoc-hl/tam-xuoc-hl-10-cai.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-inox-tam-304-chinh-hang-uy-tin-tai-viet-nam-426.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/dia-chi-phan-phoi-ong-inox-tai-hung-yen-uy-tin-chat-luong-262.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/dia-chi-phan-phoi-tam-inox-uy-tin-tai-ha-noi-260.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/don-vi-cung-cap-cuon-inox-uy-tin-nhat-tai-ha-noi-135.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/inox-tan-dat-nha-phan-phoi-v-goc-inox-uy-tin-chat-luong-430.html

 

Inox màu

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/tam-inox-mau-3d-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/tam-inox-roi-xuoc-vang-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-xuoc-hl/tam-xuoc-hl-09-cai.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-inox-vang-xuoc-uu-diem-ung-dung-dia-chi-cung-cap-uy-tin-chat-luong-458.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-tam-inox-vang-guong-moi-nhat-2024-421.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/tai-sao-tam-inox-mau-lai-tro-nen-pho-bien-trong-thiet-ke-noi-that-461.html


 

vananh

Trả lời lúc 04:26 19/04/2024

Lê Giang

- 10 tháng trước

Hướng dẫn tuyển sinh năm cho nu 2023

https://inoxtandat.vn/

 

Hộp inox

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox/

https://inoxtandat.vn/news/

https://inoxtandat.vn/san-pham/goc-inox/goc-inox-304-40-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-cong-nghiep/hop-inox-cn-201-48-x-48-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-10-x-10-mm.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-40-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-10-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-12-7-x-12-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-13-x-26-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-15-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-20-x-20-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-20-x-40-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-25-x-25-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-25-x-50-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-90-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-38-x-38-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-40-x-80-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-50-x-100-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-50-x-50-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-60-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-80-x-80-mm-cai.html

 

Ống inox

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-63-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-28-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-27-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-34-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-42-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-101-6-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-trang-tri/ong-inox-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-201-48-6-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-80-x-80-mm-cai.html


 

Inox còn lại

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-4-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-0-8-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/cuon-inox/cuon-inox-1-2-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-0-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-0-7-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-1-0-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/day-inox/day-inox-duong-kinh-2-4-mm-4-4-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-15-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-201-30-x-60-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-15-x-15-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-30-x-30-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/hop-inox-trang-tri/hop-inox-304-40-x-80-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/luoi-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/luoi-inox/lu-o-i-inox-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/ong-inox-cong-nghiep/ong-inox-cn-304-60-5-mm-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-cong-nghiep/ta-m-inox-co-ng-nghie-p-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox/

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-chong-truot/ta-m-inox-cho-ng-tru-o-t-01.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-chong-truot/ta-m-inox-cho-ng-tru-o-t-02-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-duc-lo/ta-m-inox-duc-lo-03-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-duc-lo/ta-m-inox-duc-lo-04-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-xuoc-hl/tam-xuoc-hl-10-cai.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-inox-tam-304-chinh-hang-uy-tin-tai-viet-nam-426.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/dia-chi-phan-phoi-ong-inox-tai-hung-yen-uy-tin-chat-luong-262.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/dia-chi-phan-phoi-tam-inox-uy-tin-tai-ha-noi-260.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/don-vi-cung-cap-cuon-inox-uy-tin-nhat-tai-ha-noi-135.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/inox-tan-dat-nha-phan-phoi-v-goc-inox-uy-tin-chat-luong-430.html

 

Inox màu

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/tam-inox-mau-3d-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-mau/tam-inox-roi-xuoc-vang-cai.html

https://inoxtandat.vn/san-pham/tam-inox-xuoc-hl/tam-xuoc-hl-09-cai.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-inox-vang-xuoc-uu-diem-ung-dung-dia-chi-cung-cap-uy-tin-chat-luong-458.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/bao-gia-tam-inox-vang-guong-moi-nhat-2024-421.html

https://inoxtandat.vn/tin-chuyen-nganh/tai-sao-tam-inox-mau-lai-tro-nen-pho-bien-trong-thiet-ke-noi-that-461.html


 

vananh

Trả lời lúc 04:26 19/04/2024

Lê Giang

- 10 tháng trước

cách đặt phương cách đúng

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

cách đặt phương cách đúng

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

khi nào nên xét tuyển đại học

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

khi nào nên xét tuyển đại học

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 10 tháng trước

đăng ký nguyện vọng x

Thông tin

Mạnh Nguyễn

Trả lời lúc 20:59 03/01/2024