điểm chuẩn

  • 8 câu hỏi
  • 8 đã trả lời
  • 0 câu hỏi mới
13716 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Ngưỡng yêu cầu đối với chứng chỉ quốc tế SAT

Chào em,

Các ngưỡng nhà trường đưa ra trước đợt xét tuyển bao giờ cũng là ngưỡng dự kiến để lấy vừa đủ chỉ tiêu.

Em lưu ý có 2 ngưỡng: Ngưỡng nộp hồ sơ (của IT1 là 1460); và Ngưỡng đạt/đủ điều kiện (của IT1 là 1520).

Sau thời điểm công bố ngưỡng nộp hồ sơ, dựa vào số lượng và chất lượng các hồ sơ nộp vào, nhà trường sẽ tiếp tục đưa ra ngưỡng đạt  điều kiện trúng tuyển thẳng để lấy đủ số hồ sơ trong năm tuyển sinh đó (Lấy theo mức điểm từ cao xuống thấp).

Lê Giang

Trả lời lúc 16:02 25/01/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Ngưỡng yêu cầu đối với chứng chỉ quốc tế SAT

Chào em,

Các ngưỡng nhà trường đưa ra trước đợt xét tuyển bao giờ cũng là ngưỡng dự kiến để lấy vừa đủ chỉ tiêu.

Em lưu ý có 2 ngưỡng: Ngưỡng nộp hồ sơ (của IT1 là 1460); và Ngưỡng đạt/đủ điều kiện (của IT1 là 1520).

Sau thời điểm công bố ngưỡng nộp hồ sơ, dựa vào số lượng và chất lượng các hồ sơ nộp vào, nhà trường sẽ tiếp tục đưa ra ngưỡng đạt  điều kiện trúng tuyển thẳng để lấy đủ số hồ sơ trong năm tuyển sinh đó (Lấy theo mức điểm từ cao xuống thấp).

Lê Giang

Trả lời lúc 16:02 25/01/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Điểm chuẩn tư duy bách khoa CNTT 2021

Chào em,

Năm 2021, bài thi tư duy không tổ chức được do dịch bệnh Covid, còn năm 2020, điểm bài KTTD là 24,35 điểm xét vào IT-E6 (IT-E6x)

Chi tiết em xem ở đây: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/diem-chuan-trung-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020

Lê Giang

Trả lời lúc 14:14 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Điểm chuẩn tư duy bách khoa CNTT 2021

Chào em,

Năm 2021, bài thi tư duy không tổ chức được do dịch bệnh Covid, còn năm 2020, điểm bài KTTD là 24,35 điểm xét vào IT-E6 (IT-E6x)

Chi tiết em xem ở đây: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/diem-chuan-trung-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020

Lê Giang

Trả lời lúc 14:14 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

dự đoán 2022

Chào em,

Năm nay là năm đầu tiên áp dụng xét tuyển tập trung tất cả các phương thức trong 1 đợt và 1 lần duy nhất. Năm 2021 có 2 đợt xét tuyển, có thể dùng điểm đợt 1 để dự đoán cho đợt 2 nên có thể sử dụng điểm đợt 1 để dự đoán cho đợt 2.

Do sự khác nhau như vậy nên không có căn cứ để dự đoán điểm thi TN THPT.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:12 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

dự đoán 2022

Chào em,

Năm nay là năm đầu tiên áp dụng xét tuyển tập trung tất cả các phương thức trong 1 đợt và 1 lần duy nhất. Năm 2021 có 2 đợt xét tuyển, có thể dùng điểm đợt 1 để dự đoán cho đợt 2 nên có thể sử dụng điểm đợt 1 để dự đoán cho đợt 2.

Do sự khác nhau như vậy nên không có căn cứ để dự đoán điểm thi TN THPT.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:12 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

điểm chuẩn diện 1.2

.

Hong nhung

Trả lời lúc 12:48 13/07/2024

Lê Giang

- 1 năm trước

điểm chuẩn diện 1.2

.

Hong nhung

Trả lời lúc 12:48 13/07/2024