Phương thức tuyển sinh 2023

  • 96 câu hỏi
  • 94 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
94833 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Phần tư duy khoa học/giải quyết vấn đề của đề thi đánh giá tư duy 2023

Chào em,

Phần tư duy khoa học/giải quyết vấn đề trong đề thi đánh giá tư duy 2023 gồm kiến thức các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Chi tiết em hãy xem ở đây: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/bai-thi-danh-gia-tu-duy-2023-muc-do-danh-gia-tu-duy-dang-cau-hoi-va-cac-vi-du-mau

Lê Giang

Trả lời lúc 14:01 21/02/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Kì thi đánh giá tư duy 2023 có Tiếng Anh không

Chào em,

Bài thi tư duy 2023 KHÔNG CÓ phần thi Tiếng Anh. Chuyên ngành FL1, FL2 dự định không dùng tổ hợp thi tư duy trong năm tuyển sinh 2023.

Do đó, nếu thí sinh chọn ngành (ngoài FL1, FL2) hoặc vào trường khác (thuộc nhóm trường chấp nhận điểm thi tư duy) thì mới phải thi Bài đánh giá tư duy.

Năm nay sẽ không có tổ hợp thi tư duy mà sử dụng 1 đầu điểm. 

Đầu điểm của bài thi tư duy = Điểm số bài thi cao nhất (trong 3 lần thi)

Lê Giang

Trả lời lúc 14:05 21/02/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Kì thi đánh giá tư duy 2023 có Tiếng Anh không

Chào em,

Bài thi tư duy 2023 KHÔNG CÓ phần thi Tiếng Anh. Chuyên ngành FL1, FL2 dự định không dùng tổ hợp thi tư duy trong năm tuyển sinh 2023.

Do đó, nếu thí sinh chọn ngành (ngoài FL1, FL2) hoặc vào trường khác (thuộc nhóm trường chấp nhận điểm thi tư duy) thì mới phải thi Bài đánh giá tư duy.

Năm nay sẽ không có tổ hợp thi tư duy mà sử dụng 1 đầu điểm. 

Đầu điểm của bài thi tư duy = Điểm số bài thi cao nhất (trong 3 lần thi)

Lê Giang

Trả lời lúc 14:05 21/02/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Bài thi tư duy 2023 có phần thi tiếng Anh không?

Chào em,

Bài thi tư duy 2023 KHÔNG CÓ phần thi Tiếng Anh. Chuyên ngành FL1, FL2 dự định không dùng tổ hợp thi tư duy trong năm tuyển sinh 2023.

Do đó, nếu thí sinh chọn ngành (ngoài FL1, FL2) hoặc vào trường khác (thuộc nhóm trường chấp nhận điểm thi tư duy) thì mới phải thi Bài đánh giá tư duy.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:06 21/02/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Bài thi tư duy 2023 có phần thi tiếng Anh không?

Chào em,

Bài thi tư duy 2023 KHÔNG CÓ phần thi Tiếng Anh. Chuyên ngành FL1, FL2 dự định không dùng tổ hợp thi tư duy trong năm tuyển sinh 2023.

Do đó, nếu thí sinh chọn ngành (ngoài FL1, FL2) hoặc vào trường khác (thuộc nhóm trường chấp nhận điểm thi tư duy) thì mới phải thi Bài đánh giá tư duy.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:06 21/02/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Em có được vừa quy đổi ielts thay cho bài thi tiếng anh thptqg và cả bài thi tiếng anh tư duy không

Chào em,

Có em nhé, em được phép áp dụng Quy đổi IELTS cho cả 2 diện điểm thi xét vào ĐHBKHN gồm có:

1/ Quy đổi bài thi tiếng Anh thi THPTQG

2/ Quy đổi bài thi tiếng Anh trong kỳ thi đánh giá tư duy.

Thang quy đổi và hướng dẫn quy đổi, nộp lệ phí quy đổi, em xem trong bài viết này: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-quy-doi-diem-chung-chi-ngoai-ngu-nam-2022

Lê Giang

Trả lời lúc 14:59 21/09/2022