Phương thức tuyển sinh 2023

  • 96 câu hỏi
  • 94 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
94821 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Điều kiện tuyển sinh với thí sinh tự do

Chào em,

Em đã đậu tốt nghiệp rồi thì năm nay em chỉ cần thi thêm Bài thi tư duy là đủ em nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 12:15 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Điều kiện tuyển sinh với thí sinh tự do

Chào em,

Em đã đậu tốt nghiệp rồi thì năm nay em chỉ cần thi thêm Bài thi tư duy là đủ em nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 12:15 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Điều kiện xét tuyển

Chào em,

Nếu em chọn Xét tuyển thẳng (trừ diện 1.1 Học sinh giỏi quốc gia/quốc tế) thì sẽ cần 3 năm học sinh giỏi. Còn nếu em chọn xét bằng thi Đánh giá tư duy hoặc TN THPT thì KHÔNG CẦN LÀ HỌC SINH GIỎI!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:17 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Điều kiện xét tuyển

Chào em,

Nếu em chọn Xét tuyển thẳng (trừ diện 1.1 Học sinh giỏi quốc gia/quốc tế) thì sẽ cần 3 năm học sinh giỏi. Còn nếu em chọn xét bằng thi Đánh giá tư duy hoặc TN THPT thì KHÔNG CẦN LÀ HỌC SINH GIỎI!

Lê Giang

Trả lời lúc 12:17 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

câu hỏi về điểm thưởng 2023

Chào em,

Các cuộc thi nội dung thi trong cùng 1 năm học (ví dụ STEM, STEAM...) thì chỉ tính thành tích cao nhất. Nếu cuộc thi trong cả 2 năm học trở lên (lớp 10, 11,...) thì em được tính thành 2 giải thưởng và em tải cả 2 lên.

Cấp trường không tính điểm. 

Cụ thể điểm thưởng em xem trong Quy chế xét tuyển tài năng: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/quy-che-xet-tuyen-tai-nang-nam-2023

Ngành phù hợp là những ngành mà em chọn thì sẽ được điểm thưởng phù hợp ngành (phù hợp với thành tích của em)

Ví dụ: Em được giải Hóa học thì chọn ngành về Hóa học sẽ được điểm thưởng, giải Lý chọn ngành về điện, điện tử sẽ được điểm thưởng. Còn nếu em được giải Hóa học mà chọn ngành về Điện, Điện tử, Cơ khí thì không được tính điểm thưởng.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:18 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

câu hỏi về điểm thưởng 2023

Chào em,

Các cuộc thi nội dung thi trong cùng 1 năm học (ví dụ STEM, STEAM...) thì chỉ tính thành tích cao nhất. Nếu cuộc thi trong cả 2 năm học trở lên (lớp 10, 11,...) thì em được tính thành 2 giải thưởng và em tải cả 2 lên.

Cấp trường không tính điểm. 

Cụ thể điểm thưởng em xem trong Quy chế xét tuyển tài năng: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/quy-che-xet-tuyen-tai-nang-nam-2023

Ngành phù hợp là những ngành mà em chọn thì sẽ được điểm thưởng phù hợp ngành (phù hợp với thành tích của em)

Ví dụ: Em được giải Hóa học thì chọn ngành về Hóa học sẽ được điểm thưởng, giải Lý chọn ngành về điện, điện tử sẽ được điểm thưởng. Còn nếu em được giải Hóa học mà chọn ngành về Điện, Điện tử, Cơ khí thì không được tính điểm thưởng.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:18 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Thành tích XTTN 2023

Chào em,

Em để thành tích chính là HS hệ chuyên hoặc là Thành viền đội tuyển tham dự HSGQG đều được. 1 giải là thành tích chính thì để giải còn lại vào thành tích phụ thì tổng điểm thưởng vẫn được tính đủ.

Nếu em có giải thành phố và IELTS sẽ được cộng thêm điểm thưởng. Và max điểm thưởng là 10 điểm nên em thấy mình bổ sung đủ rồi thì không cần bổ sung thêm nữa (IELTS 7.0 được 4-5 điểm thưởng nhưng đây là mức điểm theo đề án tuyển sinh 2022; em đợi đề án tuyển sinh 2023 vào 14/4/2023 này để biết chính xác mình được cộng bao nhiêu!)

Lê Giang

Trả lời lúc 12:21 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Thành tích XTTN 2023

Chào em,

Em để thành tích chính là HS hệ chuyên hoặc là Thành viền đội tuyển tham dự HSGQG đều được. 1 giải là thành tích chính thì để giải còn lại vào thành tích phụ thì tổng điểm thưởng vẫn được tính đủ.

Nếu em có giải thành phố và IELTS sẽ được cộng thêm điểm thưởng. Và max điểm thưởng là 10 điểm nên em thấy mình bổ sung đủ rồi thì không cần bổ sung thêm nữa (IELTS 7.0 được 4-5 điểm thưởng nhưng đây là mức điểm theo đề án tuyển sinh 2022; em đợi đề án tuyển sinh 2023 vào 14/4/2023 này để biết chính xác mình được cộng bao nhiêu!)

Lê Giang

Trả lời lúc 12:21 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi điểm tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 12:23 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Quy đổi điểm tiếng anh

Chào em,

Tuần sau, em hãy quay lại với hệ thống quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 12:23 21/04/2023