Phần tư duy khoa học/giải quyết vấn đề của đề thi đánh giá tư duy 2023

Cho e hỏi phần tư duy khoa học/giải quyết vấn đề của đề thi đánh giá tư duy 2023 gồm kiến thức của những môn nào ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!