Kì thi đánh giá tư duy 2023 có Tiếng Anh không

Cho e hỏi là kì thi đánh giá tư duy Bách Khoa 2023 có môn Tiếng Anh không và bài thi năm nay chia thành những tổ hợp nào

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!