IELTS

  • 47 câu hỏi
  • 36 đã trả lời
  • 11 câu hỏi mới
51859 lượt xem

Lê Giang

- 7 tháng trước

Thủ tục miễn thi TADV

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 7 tháng trước

Thủ tục miễn thi TADV

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 1 năm trước

đánh giá tư duy

Chào em,

Quy đổi điểm IELTS là QUYỀN LỢI RIÊNG của ĐHBKHN dành cho các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường theo diện điểm thi (Đánh giá tư duy hoặc THPT), do đó, nếu em nộp hồ sơ vào trường khác mà trường đó không áp dụng quy đổi điểm IELTS thì em không được sử dụng, e vẫn phải thi môn tiếng Anh như bình thường.

Điểm bài thi đánh giá tư duy đã được áp dụng bởi nhóm các trường sau, theo đó sẽ có 1 thang điểm riêng dành cho các môn học có chỉ tiêu diện xét tuyển bằng diện điểm bài thi đánh giá tư duy tại mỗi trường.
https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/danh-sach-21-truong-dai-hoc-dung-ket-qua-ky-thi-danh-gia-tu-duy-2022

Lê Giang

Trả lời lúc 19:04 25/11/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

đánh giá tư duy

Chào em,

Quy đổi điểm IELTS là QUYỀN LỢI RIÊNG của ĐHBKHN dành cho các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường theo diện điểm thi (Đánh giá tư duy hoặc THPT), do đó, nếu em nộp hồ sơ vào trường khác mà trường đó không áp dụng quy đổi điểm IELTS thì em không được sử dụng, e vẫn phải thi môn tiếng Anh như bình thường.

Điểm bài thi đánh giá tư duy đã được áp dụng bởi nhóm các trường sau, theo đó sẽ có 1 thang điểm riêng dành cho các môn học có chỉ tiêu diện xét tuyển bằng diện điểm bài thi đánh giá tư duy tại mỗi trường.
https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/danh-sach-21-truong-dai-hoc-dung-ket-qua-ky-thi-danh-gia-tu-duy-2022

Lê Giang

Trả lời lúc 19:04 25/11/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Thời hạn quy đổi điểm IELTS

Chào em,

Đợi có đề án tuyển sinh chính thức từ giữa tháng 4 này, thì mới có thể biết chính xác lịch biểu hơn nhé.

Kịp hay không còn phụ thuộc vào: (1) Tình hình dịch bệnh Covid-19; (2) Thời gian của bộ GDĐT, cụ thể là thời gian đóng điều chỉnh nguyện vọng (em sẽ được quy đổi trước ngày đóng điều chỉnh nguyện vọng). 

Nên không thể trả lời chính xác cho em được

Lê Giang

Trả lời lúc 12:40 26/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Thời hạn quy đổi điểm IELTS

Chào em,

Đợi có đề án tuyển sinh chính thức từ giữa tháng 4 này, thì mới có thể biết chính xác lịch biểu hơn nhé.

Kịp hay không còn phụ thuộc vào: (1) Tình hình dịch bệnh Covid-19; (2) Thời gian của bộ GDĐT, cụ thể là thời gian đóng điều chỉnh nguyện vọng (em sẽ được quy đổi trước ngày đóng điều chỉnh nguyện vọng). 

Nên không thể trả lời chính xác cho em được

Lê Giang

Trả lời lúc 12:40 26/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Về ngày cấp và mã chứng nhận chứng chỉ TOEFL ITP

Thầy ơi còn mã chứng nhận thì em điền như thế nào ạ? Em tìm trong link hướng dẫn mà không có chứng chỉ TOEFL ITP.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:12 26/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Về ngày cấp và mã chứng nhận chứng chỉ TOEFL ITP

Thầy ơi còn mã chứng nhận thì em điền như thế nào ạ? Em tìm trong link hướng dẫn mà không có chứng chỉ TOEFL ITP.

Lê Giang

Trả lời lúc 19:12 26/09/2022