Phương thức tuyển sinh 2023

  • 96 câu hỏi
  • 94 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
93748 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Hồ sơ xttn

Chào em,

Đây không phải là nội dung trọng yếu hay có bất kỳ yêu cầu nào ảnh CCCD phải giống ảnh thẻ em nhé. Nên em hoàn toàn yên tâm tải lên, miễn đó là ảnh của em chứ không phải ảnh người khác, tự em xác nhận là được.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:25 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Hồ sơ xttn

Chào em,

Đây không phải là nội dung trọng yếu hay có bất kỳ yêu cầu nào ảnh CCCD phải giống ảnh thẻ em nhé. Nên em hoàn toàn yên tâm tải lên, miễn đó là ảnh của em chứ không phải ảnh người khác, tự em xác nhận là được.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:25 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Chỉ tiêu xét tuyển

Chào em,

Chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển dự kiến sẽ có trong Đề án tuyển sinh công bố trong tháng 4 này nhé em.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:26 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Chỉ tiêu xét tuyển

Chào em,

Chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển dự kiến sẽ có trong Đề án tuyển sinh công bố trong tháng 4 này nhé em.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:26 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Xét tuyển thẳng diện 1.1

Chào em,

Việc đặt nguyện vọng trên website đăng ký xét tuyển tài năng CŨNG TƯƠNG TỰ như em đăng ký nguyện vọng trên website của Bộ GD&ĐT, chỉ khác về thang đo chấm. Và em chỉ được phép chọn TỐI ĐA 3 nguyện vọng. 

Nên việc chọn nguyện vọng nào là CHIẾN LƯỢC và sự TÍNH TOÁN RIÊNG của mỗi bạn dựa trên thực lực hồ sơ của mình (thậm chí là có một chút may mắn), việc em có ĐỖ ĐƯỢC VÀO NGÀNH ĐÓ HAY KHÔNG phụ thuộc vào các thí sinh khác (mà chính thầy cũng không biết được, chỉ có thể biết sau khi đóng hệ thống lại không bạn nào được điều chỉnh nguyện vọng nữa và xét từ cao xuống thấp lấy theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của từng ngành).

Lê Giang

Trả lời lúc 12:28 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Xét tuyển thẳng diện 1.1

Chào em,

Việc đặt nguyện vọng trên website đăng ký xét tuyển tài năng CŨNG TƯƠNG TỰ như em đăng ký nguyện vọng trên website của Bộ GD&ĐT, chỉ khác về thang đo chấm. Và em chỉ được phép chọn TỐI ĐA 3 nguyện vọng. 

Nên việc chọn nguyện vọng nào là CHIẾN LƯỢC và sự TÍNH TOÁN RIÊNG của mỗi bạn dựa trên thực lực hồ sơ của mình (thậm chí là có một chút may mắn), việc em có ĐỖ ĐƯỢC VÀO NGÀNH ĐÓ HAY KHÔNG phụ thuộc vào các thí sinh khác (mà chính thầy cũng không biết được, chỉ có thể biết sau khi đóng hệ thống lại không bạn nào được điều chỉnh nguyện vọng nữa và xét từ cao xuống thấp lấy theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của từng ngành).

Lê Giang

Trả lời lúc 12:28 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Học phí

Học phí ngành IT-E7 là 40-45trđ/năm học (1 năm học có 2 kỳ). Thông tin chi tiết em hãy xem ở đây:

https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/cong-nghe-thong-tin-global-ict

Lê Giang

Trả lời lúc 12:30 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Học phí

Học phí ngành IT-E7 là 40-45trđ/năm học (1 năm học có 2 kỳ). Thông tin chi tiết em hãy xem ở đây:

https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/cong-nghe-thong-tin-global-ict

Lê Giang

Trả lời lúc 12:30 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Xét tuyển thẳng diện 1.1

Chào em,

Khi xét tuyển thẳng diện 1.1, sẽ xét trên tổng thể các thành tích (Giải Nhất, Nhì, Ba...) của em để chọn vào tất cả các nguyện vọng (Từ nguyện vọng 1 - ưu tiên nhất đến các nguyện vọng khác, thích nhì, thích ba). 

Vì xét cùng lúc, lấy từ cao xuống thấp nên 1 bạn chỉ trúng 1 nguyện vọng (NV1 hoặc NV2, hoặc không trúng NV nào) tại cùng 1 thời điểm, chứ không có chuyện em vừa trúng cả NV1 và NV2. Việc xét như thế này cũng tương tự như xét trúng tuyển thi TN THPT.

Sau khi công bố kết quả, em chỉ có 2 lựa chọn: Đồng ý hoặc Bỏ qua quyền lợi trúng tuyển thẳng ngành đó.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:32 21/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Xét tuyển thẳng diện 1.1

Chào em,

Khi xét tuyển thẳng diện 1.1, sẽ xét trên tổng thể các thành tích (Giải Nhất, Nhì, Ba...) của em để chọn vào tất cả các nguyện vọng (Từ nguyện vọng 1 - ưu tiên nhất đến các nguyện vọng khác, thích nhì, thích ba). 

Vì xét cùng lúc, lấy từ cao xuống thấp nên 1 bạn chỉ trúng 1 nguyện vọng (NV1 hoặc NV2, hoặc không trúng NV nào) tại cùng 1 thời điểm, chứ không có chuyện em vừa trúng cả NV1 và NV2. Việc xét như thế này cũng tương tự như xét trúng tuyển thi TN THPT.

Sau khi công bố kết quả, em chỉ có 2 lựa chọn: Đồng ý hoặc Bỏ qua quyền lợi trúng tuyển thẳng ngành đó.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:32 21/04/2023