Em có được vừa quy đổi ielts thay cho bài thi tiếng anh thptqg và cả bài thi tiếng anh tư duy không

Cho em hỏi liệu nhà trường có cho phép thí sinh vừa quy đổi ielts ra điểm anh tốt nghiệp và cả điểm anh bài thi tư duy không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!