Đăng ký xét tuyển 2021

  • 268 câu hỏi
  • 266 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
390623 lượt xem

Đăng ký xét tuyển 2021

Lê Giang

- 3 năm trước

sửa thông tin

Chào em,

Trong thời gian mở đăng ký. Em có thể sửa mọi thông tin đã khai nếu thấy sai sót. Đơn giản chỉ bằng việc truy cập, sửa và ấn Lưu và xác nhận email lần nữa

Lê Giang

Trả lời lúc 13:27 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

sửa thông tin

Chào em,

Trong thời gian mở đăng ký. Em có thể sửa mọi thông tin đã khai nếu thấy sai sót. Đơn giản chỉ bằng việc truy cập, sửa và ấn Lưu và xác nhận email lần nữa

Lê Giang

Trả lời lúc 13:27 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

Sửa đổi thông tin và nguyện vọng

Chào em,

Em được sửa xóa thay đổi nguyện vọng thoải mái cho đến khi hệ thống đóng lại nhé. 

Cách thức: Em vào lại trang đăng ký, xóa nguyện vọng đã chọn, thêm nguyện vọng mới và kết thúc chọn Lưu và xác nhận email

Lê Giang

Trả lời lúc 14:05 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

Sửa đổi thông tin và nguyện vọng

Chào em,

Em được sửa xóa thay đổi nguyện vọng thoải mái cho đến khi hệ thống đóng lại nhé. 

Cách thức: Em vào lại trang đăng ký, xóa nguyện vọng đã chọn, thêm nguyện vọng mới và kết thúc chọn Lưu và xác nhận email

Lê Giang

Trả lời lúc 14:05 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

IT-E6 có CT có 2 CT đào tạo?

Chào em, 

Thông tin chương trình đào tạo IT-E6 chỉ có duy nhất 1, và thể hiện tại đây: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/cong-nghe-thong-tin-viet-nhat-chuong-trinh-tien-tien

Ngoài ra, website ts.hust.edu.vn đang xây dựng thêm phiên bản website tiếng Anh. Có thể chương trình em nhìn nhầm là của site tiếng Anh. Lỗi hiển thị này sẽ được khắc phục trong tuần tới

Lê Giang

Trả lời lúc 14:20 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

IT-E6 có CT có 2 CT đào tạo?

Chào em, 

Thông tin chương trình đào tạo IT-E6 chỉ có duy nhất 1, và thể hiện tại đây: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/cong-nghe-thong-tin-viet-nhat-chuong-trinh-tien-tien

Ngoài ra, website ts.hust.edu.vn đang xây dựng thêm phiên bản website tiếng Anh. Có thể chương trình em nhìn nhầm là của site tiếng Anh. Lỗi hiển thị này sẽ được khắc phục trong tuần tới

Lê Giang

Trả lời lúc 14:20 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

hsg cấp tỉnh giải nhì tin học có được tuyển thẳng không ạ

Chào em,

Theo quy định điều kiện xét tuyển thẳng nam 2021, em được giải HSG cấp tỉnh Nhì Tin học đạt điều kiện xét tuyển thẳng theo diện 1.3

Em hãy chờ đến 10h ngày 20/3/2021 để truy cập website ts.hust.edu.vn xem hướng dẫn đăng ký nhé.

Còn việc em có được tuyển thẳng hay không sẽ phụ thuộc những hồ sơ khác nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 18:25 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

hsg cấp tỉnh giải nhì tin học có được tuyển thẳng không ạ

Chào em,

Theo quy định điều kiện xét tuyển thẳng nam 2021, em được giải HSG cấp tỉnh Nhì Tin học đạt điều kiện xét tuyển thẳng theo diện 1.3

Em hãy chờ đến 10h ngày 20/3/2021 để truy cập website ts.hust.edu.vn xem hướng dẫn đăng ký nhé.

Còn việc em có được tuyển thẳng hay không sẽ phụ thuộc những hồ sơ khác nhé. 

Lê Giang

Trả lời lúc 18:25 28/09/2021