Đăng ký xét tuyển 2021

  • 268 câu hỏi
  • 266 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
335018 lượt xem

Đăng ký xét tuyển 2021

Lê Giang

- 2 năm trước

lỗi trang web khi đăng ký hồ sơ năng lực

Chào em,

Nếu em chỉ có IELTS 6.0 trở lên thì em cần đăng ký bên tab diện 1.2. Phần tải lên IELTS bên diện 1.3 là thành tích phụ, không tính là giải chính.

Tóm lại là: Xét tuyển thẳng bằng IELTS 6.0+ không cần phỏng vấn, em chỉ cần tải lên vào tab 1.2

Lê Giang

Trả lời lúc 13:52 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

lỗi trang web khi đăng ký hồ sơ năng lực

Chào em,

Nếu em chỉ có IELTS 6.0 trở lên thì em cần đăng ký bên tab diện 1.2. Phần tải lên IELTS bên diện 1.3 là thành tích phụ, không tính là giải chính.

Tóm lại là: Xét tuyển thẳng bằng IELTS 6.0+ không cần phỏng vấn, em chỉ cần tải lên vào tab 1.2

Lê Giang

Trả lời lúc 13:52 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

bk1 và bk3

Chào em,

Trong cùng 1 ngày (chính xác là trong 1 buổi chiều), em sẽ làm 1 bài thi gồm 3 phần:

Phần 1: Toán - Trắc nghiệm

Phần 2: Toán - Đọc hiểu

Phần 3: Thí sinh tự chọn BK1 hoặc BK2 hoặc BK3

(Chỉ được phép chọn 1 trong 3).

Thí sinh sẽ phải đăng ký trước BK1, BK2 hay BK3 trước buổi thi bài kiểm tra tư duy. Hiện chưa mở đăng ký mục này.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:21 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

bk1 và bk3

Chào em,

Trong cùng 1 ngày (chính xác là trong 1 buổi chiều), em sẽ làm 1 bài thi gồm 3 phần:

Phần 1: Toán - Trắc nghiệm

Phần 2: Toán - Đọc hiểu

Phần 3: Thí sinh tự chọn BK1 hoặc BK2 hoặc BK3

(Chỉ được phép chọn 1 trong 3).

Thí sinh sẽ phải đăng ký trước BK1, BK2 hay BK3 trước buổi thi bài kiểm tra tư duy. Hiện chưa mở đăng ký mục này.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:21 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

xét tuyển tài năng giải tỉnh

Chào em,

Em đạt giải bậc trung học phổ thông (tức lớp 10, 11, 12) đều được tính. Vậy nên giải lớp 10 VẪN ĐƯỢC TÍNH

Lê Giang

Trả lời lúc 12:28 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

xét tuyển tài năng giải tỉnh

Chào em,

Em đạt giải bậc trung học phổ thông (tức lớp 10, 11, 12) đều được tính. Vậy nên giải lớp 10 VẪN ĐƯỢC TÍNH

Lê Giang

Trả lời lúc 12:28 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

cho em hỏi về BK1

Chào em,

Nôm na là em sẽ phải làm một bài thi lẫn lộn kiến thức Lý - Hóa trong đó. Hiểu như vậy thôi, kiến thức Lý - Hóa sử dụng trong quá trình học THPT của em để giải quyết bài toán.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:26 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

cho em hỏi về BK1

Chào em,

Nôm na là em sẽ phải làm một bài thi lẫn lộn kiến thức Lý - Hóa trong đó. Hiểu như vậy thôi, kiến thức Lý - Hóa sử dụng trong quá trình học THPT của em để giải quyết bài toán.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:26 28/09/2021