Đăng ký xét tuyển 2021

  • 268 câu hỏi
  • 266 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
335145 lượt xem

Đăng ký xét tuyển 2021

Lê Giang

- 3 năm trước

xét tuyển tài năng

Chào em,

Thư giới thiệu không hề có mẫu. Các thầy cô sẽ nhận xét em mọi điều xuất phát từ trái tim và cảm nhận của mình.

Lê Giang

Trả lời lúc 15:01 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

xét tuyển tài năng

Chào em,

Thư giới thiệu không hề có mẫu. Các thầy cô sẽ nhận xét em mọi điều xuất phát từ trái tim và cảm nhận của mình.

Lê Giang

Trả lời lúc 15:01 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

xét tuyển tài năng

Chào em,

Cách đơn giản nhất là em cứ nhập điểm số của mình lên hệ thống đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn (Bước 2 - Khai báo kết quả học tập) tại: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-tuyen-sinh-dai-hoc-2021

Nếu điểm số của em KHÔNG ĐẠT, hệ thống sẽ cảnh báo và em không thể đăng ký xét tuyển tài năng. 

Nếu điểm số của em ĐẠT thì hệ thống sẽ cho phép em tiếp tục đăng ký.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:30 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

xét tuyển tài năng

Chào em,

Cách đơn giản nhất là em cứ nhập điểm số của mình lên hệ thống đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn (Bước 2 - Khai báo kết quả học tập) tại: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-tuyen-sinh-dai-hoc-2021

Nếu điểm số của em KHÔNG ĐẠT, hệ thống sẽ cảnh báo và em không thể đăng ký xét tuyển tài năng. 

Nếu điểm số của em ĐẠT thì hệ thống sẽ cho phép em tiếp tục đăng ký.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:30 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

Mẫu thư giới thiệu

Chào em,

Câu hỏi này đã được trả lời ở đây. Em xem tại: https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/danh-muc/dang-ky-xet-tuyen-2021

Thư và Đơn từ ở nước VIỆT NAM thì NÊN CÓ "Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...."

Nếu thư giới thiệu mà em tìm theo FORM MẪU của nước ngoài hoặc mẫu của nước ngoài (theo các từ khoá Recommendation Letter),  dịch về tiếng Việt thì sẽ KHÔNG CÓ: "Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...."

Lê Giang

Trả lời lúc 13:12 27/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

Mẫu thư giới thiệu

Chào em,

Câu hỏi này đã được trả lời ở đây. Em xem tại: https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/danh-muc/dang-ky-xet-tuyen-2021

Thư và Đơn từ ở nước VIỆT NAM thì NÊN CÓ "Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...."

Nếu thư giới thiệu mà em tìm theo FORM MẪU của nước ngoài hoặc mẫu của nước ngoài (theo các từ khoá Recommendation Letter),  dịch về tiếng Việt thì sẽ KHÔNG CÓ: "Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...."

Lê Giang

Trả lời lúc 13:12 27/09/2021

Phần xác minh giải thưởng hồ sơ năng lực

Chào em,

Trường hợp của em đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển thẳng diện 1.3 nhé.

Em trong đội tuyển HSG quốc gia nhưng em có đạt giải không? Nếu có thì em có thể nộp hồ sơ theo diện 1.1

 

Lê Giang

Trả lời lúc 18:28 28/09/2021

Phần xác minh giải thưởng hồ sơ năng lực

Chào em,

Trường hợp của em đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển thẳng diện 1.3 nhé.

Em trong đội tuyển HSG quốc gia nhưng em có đạt giải không? Nếu có thì em có thể nộp hồ sơ theo diện 1.1

 

Lê Giang

Trả lời lúc 18:28 28/09/2021