IT-E6 có CT có 2 CT đào tạo?

Thưa thầy, em có xem điểm chuẩn, mã xét tuyển các ngành của nhiều năm trước và thấy IT-E6 có một mã xét tuyển.

Khi tìm hiểu về ngành này trên trang "Ngành đào tạo Đại học" của tshust lại thấy có 2 chương trình học giống mã xét tuyển, chương trình đào tạo nhưng khác nhau về ngôn ngữ đào tạo và học phí

Em muốn biết rõ hơn về ngành này ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!